Eesti teaduste akadeemia üldkogu istung, 2. detsember 2020

Eesti teaduste akadeemia üldkogu toimub 2. detsembril e-istungina, millest osa on ka avalikult akadeemia veebilehel jälgitav. Ülekanne toimub kell 11.30 kuni 13.00.

Päevakord: