Eesti teaduste akadeemia üldkogu istung, 2. detsember 2020

Eesti teaduste akadeemia üldkogu toimub 2. detsembril e-istungina, millest osa on ka avalikult akadeemia veebilehel jälgitav. Ülekanne toimub kell 11.30 kuni 13.00. Ülekanne on järelvaadatav akadeemia Youtube'i-kanalis.

Päevakord:

  • Istungi avamine
  • Autasustamine Eesti teaduste akadeemia medaliga
  • Eesti panga presidendi Madis Mülleri ettekanne „Arvamuse avaldamisest avalikus debatis“
  • Autasustamine Karl Schlossmanni nimelise medaliga
  • Tartu ülikooli professori Irja Lutsari ettekanne „Vaim ja võim koroonaviiruse pandeemia ajal“
  • Üldkogu istungi kinnine osa: uute akadeemikute valimine