Eesti teaduste akadeemia teadusseminar tõi Viitnale kokku üle 50 õpilase

8.–10. augustil toimus Lääne-Virumaal Viitna puhkekeskuses Eesti teaduste akadeemia korraldatud õpilaste teadusseminar, kus osales üle 50 8.–12. klassi õpilase erinevaist Eesti paigust.

Seminari keskne teema oli ELU, mida erinevate valdkondade teadlased vaatlesid oma eriala seisukohalt. Osalejad said koos teadlastega analüüsida ELU erinevaid aspekte ja arutleda ka muudel huvipakkuvatel teemadel – mida üldse peetakse eluks erinevates teadusvaldkondades, kust elu algab ja kus lõppeb.

Seminaril esinesid nii akadeemikud kui ka teised oma valdkonna tippteadlased Eestist: professor Peeter Lorents (elu läbi matemaatika), Toomas Kaevand (elu keemias), akadeemik ja Tartu ülikooli emeriitprofessor Agu Laisk (elu füüsikas), Priit Raspel (elu inseneri vaates), bioloog Georg Aher, folklorist ja antropoloog Anzori Barkalaja, teaduste akadeemia president Tarmo Soomere (kas kliima muutudes enam elu maal üldse võimalik on?), teadusfilosoof Enn Kasak ja psühholoog Tõnu Lehtsaar. Praktilise vahemänguna uuriti Freydis Ehrlichi ja Sander Nuudi juhendamisel, mida maapõuest leitud luud meile varasema elu kohta rääkida võivad.

Valiku teadusseminari pilte leiab teaduste akadeemia Facebooki albumist.