Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapital ootab artikleid 2021. aasta riigiõiguse aastaraamatusse

  • Artikli käsikirja vormistamisel palume lähtuda ajakirja Juridica vormistamis- ja viitamisreeglitest.
  • Käsikirja kogumaht on soovitavalt vahemikus 30 000 kuni 100 000 tähemärki koos tühikutega.
  • Esitatud kaastöödest tehakse avaldamiseks valik.
  • Avaldamisele minevate kaastööde autoritele makstakse honorari.
  • Riigiõiguse aastaraamat on eelretsenseeritav ja arvutivõrgus vabalt kättesaadav väljaanne.

Käsikirju ootame 1. detsembriks 2020 meiliaadressile riigioigus@akadeemia.ee.