Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja kolme akadeemiku valimised

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja
kolme akadeemiku valimised:

  • akadeemik matemaatika ja matemaatilise statistika alal
  • akadeemik metsanduse alal
  • akadeemik teatrikunsti alal

Akadeemikuks valitakse Eesti kodanikest teadlasi, kel on väljapaistvaid saavutusi uurimis- ja arendustöös ja kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas ning väljapaistvaid Eesti loomeisikuid, kes on andnud olulise panuse Eesti vaimukultuuri.

Akadeemikud valib akadeemia üldkogu. Kandidaatide esitamise õigus on akadeemikutel, Eesti ülikoolide ning positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogudel või nende funktsioone täitvatel esinduskogudel, teadusseltsidel ja loomeliitudel.

Motiveeritud esildised akadeemikukandidaatide kohta tuleb esitada akadeemia juhatusele hiljemalt 1. oktoobriks 2020 paberkandjal aadressil: Kohtu t 6, 10130, Tallinn või elektrooniliselt aadressil: akadeemia@akadeemia.ee.

Esildisele tuleb iga kandidaadi kohta lisada tema põhilised eluloolised andmed (koos andmetega teadusliku, pedagoogilise ja teaduskorraldusliku tegevuse kohta), kümne tähtsama teaduspublikatsiooni ja/või arendustöö loetelu ning kandidaadi sobivuse põhjendus. Loomeisikute esitamisel tuleb lisada kandidaadi loomingut iseloomustavate teoste/saavutuste loetelu.