Eesti teaduste akadeemia fondi stipendiaadid 2024. aastaks on Ülo Reimaa ja Angela Peeb

Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde loodud Eesti teaduste akadeemia fondi stipendiaadid 2024. aastaks on Tartu ülikooli matemaatika ja statistika instituudi algebra teadur Ülo Reimaa ning Tartu ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia doktorant Angela Peeb.

Ülo Reimaa pälvis 3000-eurose noore teadlase preemia oma teadustöö toetamiseks. Ta on Eesti üks kõige laiema ja loomingulisema vaatega noori matemaatikuid, kelle huvid ja teadustöö algebras ja kategooriateoorias põimuvad tihedasti ka arvutiteadusega. Kõige lähemal on Ülo Reimaa teaduslikud huvid ja vaatenurk rakenduslikule kategooriateooriale. Viimane on praegu väga aktuaalne arvutiteaduse mitmes alamvaldkonnas.

Angela Peeb pälvis 1500-eurose Tiit Talpsepa nimelise doktorandi stipendiumi oma õpingute toetamiseks. Ta on alates 2015. aastast osalenud Tartu ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi uurimisprojektides. Alates 2017. aastast on ta osalenud keskkonna mikrobioloogia ja biotehnoloogia töörühmas, keskendudes peamiselt naftareostuse tagajärjel merre sattuvate ühendite biolagunemise ning sellega seotud mikroobikoosluste uurimisele Arktilises piirkonnas ja Läänemeres.

1. mail 2006 loodud Eesti teaduste akadeemia fondi eesmärk on toetada doktorikraadiga noorte Eesti teadlaste uurimistööd. 2009. aastast toetatakse Tiit Talpsepa stipendiumiga ka magistrantide ja doktorantide uurimistööd molekulaarse mikrobioloogia ja viroloogia valdkonnas.

Rohkem infot akadeemia veebilehel.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi uudis stipendiumite ja toetuste kohta