Eesti teadlased nimetati EASAC-i uue töörühma ekspertideks

Akadeemik, Eesti maaülikooli taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli juht Ülo Niinemets, Tartu ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna ökoloogia ja maateaduste instituudi molekulaarse ökoloogia professor Maarja Öpik ja Tartu ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna ökoloogia ja maateaduste instituudi taastamisökoloogia teadur Krista Takkis valiti Euroopa akadeemiate teadusnõukoja (EASAC,  European Academies' Science Advisory Council) uue töörühma „Jätkusuutliku, paindliku ja taastava põllumajanduse poole Euroopa Liidus“ (Regenerative Agriculture). ekspertideks. Töörühma liikmed esitasid akadeemiate teadusnõukoja liikmesakadeemiad.

Töörühma eesmärk on koostada riikide teaduste akadeemiate teaduspõhisele analüüsile tuginev raport ja soovitused Euroopa poliitika kujundamiseks. Valminud raporti lõppversioon saadetakse liikmesakadeemiatele kinnitamiseks. EASACi keskkonna juhtpaneel teeb järelvalvet raporti koostamise edenemise kohta.