ENTA ootab oma liikmeskonda uusi noorteadlasi

Eesti noorte teaduste akadeemia (ENTA) ootab oma liikmeskonda uusi noorteadlasi. Uute tegevliikmete avalduste esitamise tähtaeg on 20. november.

Tegevliikmeks valitakse alla 40-aastased doktorikraadiga ja väljapaistvate teadussaavutustega Eesti teadlased, kes arendavad oluliselt oma valdkonna teadust ning kommunikeerivad seda ka ühiskonnale. Teiste seas oodatakse kandideerima välisriikides töötavaid Eesti noorteadlasi.

„ENTA liikmed on motiveeritud Eesti noorte teadlaste esindajad, kes panustavad nii teaduse kui ka ühiskonna arengusse. Meie liikmeskonnas on praegu erinevate valdkondade teadlasi, alates soome-ugri keeleteadlastest kuni astrofüüsikuteni. Kuigi liikmete erialad on vägagi erinevad, siis see mitmekesisus rikastab meie ühist teaduspõhist arusaama maailmast. Kindlasti sooviksime seda erialast mitmekesisust veelgi laiendada,“ ütles ENTA president Toomas Vaimann.

ENTA tegevliikme kohale kandideerimiseks tuleb saata ENTA juhatuse e-postile enta@akadeemia.ee oma CV ja motivatsioonikiri, millest viimane esitada ühel A4 leheküljel või kuni 3-minutise videona. Motivatsioonikirjas tuleb selgitada, kuidas kandidaat panustaks ENTA tegevusse, milliseid ideid ta sooviks oma liikmelisuse jooksul ellu viia ning millisena ta näeb ENTA arengut.

Uued liikmed valib ENTA üldkogu detsembris 2023.

2017. aastal asutati Eesti teaduste akadeemia initsiatiivil Eesti noorte teaduste akadeemia, mis on iseseisev noorteadlastega seotud teemadele keskendunud MTÜ. Organisatsioon tegeleb noorte teadlaste rahastuse küsimustega, arendab koostööd teiste noorte teadlaste akadeemiatega mujal maailmas, soodustab valdkondadeülest teadustööd, populariseerib teadust, teaduslikke meetodeid ja tõenduspõhist otsustusprotsessi ning panustab doktorantide ja doktorikraadiga inimeste karjäärivalikute laiendamisse Eesti ühiskonnas. Ühtlasi teeb ühendus koostööd Eesti teaduste akadeemiaga ning era- ja avaliku sektoriga, tutvustab Eesti teaduskeskkonda väljaspool Eestit ning korraldab teaduskonverentse ja -üritusi.