Eesti Kultuuri Koja aastakonverents 19. novembril 2021

19. novembril toimuv 2021. aasta Eesti Kultuuri Koja konverents „Inimene piiril eri teadusvaldkondade vaates“ uurib ja kirjeldab piire inimeses ning ühiskonnas. Konverents toimub teaduste akadeemia saalis, Tallinnas Kohtu 6.

Elame turbulentsel ning rohkete muutuste ajastul, millega tuleb toime tulla. Tehnoloogiline areng, globaalne majandus, planeedi ressursside vähenemine ja nende järjest ebavõrdsem jagunemine on viinud inimese iseenda ja keskkonna piiride aina teravama tunnetamiseni. Konverentsil on seatud eesmärgiks mõningaid neist piiridest lähemalt uurida ning kirjeldada neid kunstide ja eri teadusvaldkondade vaates.

Esimeses teemaplokis arutletakse, millised piirid seavad meile loodusseadused ja ökoloogilised süsteemid. Teises plokis jõutakse tehislike ja tehnoloogiliste piiride kirjeldamiseni. Kolmandas teemaplokis käsitletakse kultuuris, ühiskonnas ja inimeses endas tajutavaid kriise, kus inimene on proovile pandud äärmuslikul moel ning tavapärastest toimetulekumehhanismidest edasi elamiseks ei piisa.

Ettekannetega esinevad Tarmo Soomere, Dirk Helbing (Šveits) ja Jaan Ross.
Arutelusid juhivad Kalevi Kull, Jüri Engelbrecht ja Merike Sisask.
Paneelides osalevad Jaan Aru, Aveliina Helm, Mihhail Lotman, Helen Sooväli-Sepping, Laur Järv, Jaan Undusk, Tarmo Uustalu, Tiiu Kuurme, Madis Arukask, Märt Läänemets, Egge Kulbok-Lattik, Hardo Pajula.

Lähem info ja registreerumine: https://kultuurikoda.eu/konverents-2021/

Konverentsi tutvustav video