Eelteade: 24. mail avanevad konkursid Arktika ja Venemaa uuringute uurija-professuuride toetamiseks

24. mail avanevad konkursid kahe Arktika ja kahe Venemaa uuringutele keskenduva uurija-professuuri toetamiseks. Konkursid viib läbi Eesti teaduste akadeemia koostöös välisministeeriumiga.

Sihttoetuste eesmärk on toetada Eesti teadlaste osalemist Arktika uuringutes. Samuti kasvatada Eesti teadlaste Arktika ning Venemaa tundmist ja võimekust osaleda olulistes kõrgetasemelistes rahvusvahelistes teadusuuringutes.

Uurija-professuuri juhiks võib kandideerida omal alal tunnustatud teadlane, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad ja kes on teinud teadustööd vähemalt kolme doktoritöö mahus vastavalt oma eriala spetsiifikale. Lisaks uurija-professorile peab uurimisrühmas olema vähemalt kaks liiget, kes võivad olla kas doktorandid, nooremteadurid, teadurid või vanemteadurid. Põhjendatud valiku korral võib uurimisrühma liige olla ka magistrant. Uurija-professuuri juht peab töötama Eestis positiivselt evalveeritud teadusasutuses.

Toetused määratakse üheks aastaks.

Kandideerimine on avatud 12. juunini 2023.

Lähem info konkursi kohta on teaduste akadeemia veebilehel kättesaadav alates 24. maist.