e-IRG kommünikee „E-infrastruktuuri suured väljakutsed uues Euroopa teadusruumis“

Euroopa teadusruumi e-infrastruktuuride ja nendega seotud teenuste edendamise toetuseks loodud strateegilise algatuse e-IRG kommünikee „E-infrastruktuuri suured väljakutsed uues Euroopa teadusruumis“, on kooskõlas Eesti teaduste akadeemia visiooni ja soovitustega kriisist väljumiseks (vt Postimees 26. mai 2020 siit).

Kommünikees juhitakse tähelepanu kiire andmeside osatähtsuse kasvule, teadlaste liikumisvabadusele, piirideülesele partnerlusele, vajadusele arendada adekvaatseid oskusi ning avatud pilveandmetöötluse (EOSC).
integreerumisele Euroopa teadlaste vajadustele vastavasse e-infrastruktuuride süsteemi. Liikumisvabaduse all peetakse silmas ajude ringlust kui Euroopa teadusruumi nurgakivi ja majanduskasvu liikumapanevat jõudu, mille toime läbi tippteaduse ja innovatsiooni saab teoks tänu infrastruktuuride õigele paigutusele. e-IRG kommünikee avaldamisele eelnenud arutelud leidsid aset Horvaatia Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames.

Päevakavad ja ettekanded on leitavad e-IRGi kodulehel: http://e-irg.eu/workshop-2020-05-programme