9. detsember 2022

Avatud juurdepääsuga teadusajakirjade teke on teaduskirjastamise juhtinud uudsete lahendusteni ja avardanud rahvusvaheliselt publitseerivate autorite geograafilist esindatust. Teemat avab Sirbis lähemalt Ülo Niinemets. (9.12.22, Sirp, „Traditsioonilised ja uued teaduskirjastused“, lk 32–33). Loe siit.