7. oktoober 2022

WEC-Estonia (kuhu kuulub ka teaduste akadeemia) korraldas Tallinna tehnikaülikoolis WEC Akadeemia raames elektrienergia salvestuse võimaluste avatud arutelu. Teema teadusliku üldistuse esitas TalTechi inseneriteaduskonna teadusprodekaan Argo Rosin. Järgnevad esinejad jagasid arendustegevuse ja ettevõtluse praktilisi tähelepanekuid elektrienergia salvestustehnoloogiatest ja tarbimise agregeerimisest. Diskussioonis leiti, et ilmastikust sõltuva, mittejuhitava elektritootmise lisandumine elektrisüsteemi eeldab süsteemi paindlikkusteenuste (juhitav elektritootmine, süsteemiteenuste turg, elektritarbimise juhtimine ja elektrienergia salvestustehnoloogiad) olemasolu. Elektri taskukohase hinna ja varustuskindluse taseme tagavad siseriiklikud tootmisvõimsused. Energiapoliitika kujundamisel peame fikseerima põhieesmärgid, täiustama õiguslikku regulatsiooni ja parandama koostööd, et tagada tarbijatele kättesaadav teenus. Üritus on järele vaadatav siit.