6.05.2020

Teadus- ja arendusnõukogu kiitis heaks neli koroonaviirusega seotud teadusuuringu teemat: 1) Varustatuse tagamine ja riigi toimimine kriisi olukorras; 2) Vaimse tervise uuring; 3) SARS-CoV-2 viroloogilised, immunoloogilised ja epidemioloogilised uuringud; 4) Viiruse leviku ja sotsiaalmajandusliku mõju hindamine, modelleerimine ning prognoosimine. Vt lähemalt ERR-i uudisteportaalist.