30. märts 2024

Euroopa Liidu majandustegevusest tekib aastas jäätmeid 2,5 miljardit tonni ehk 5 tonni inimese kohta. Lisaks tekitab iga inimene aastas peaaegu pool tonni olmejäätmeid. Hoolimata jõupingutustest ei ole jäätmete kogus vähenenud, kirjutab Postimehe veerus „Teadlase pilguga“ akadeemik Jakob Kübarsepp. ELi ringmajanduse tegevuskavas on võetud eesmärgiks vähendada prügilasse ladestamist maksimaalselt võimaliku piirini. Jäätmete minimeerimist on võimalik saavutada, kui keskenduda kolmele viisile: jäätmete vältimine või vähendamine, toodete taas- ehk korduvkasutus ning materjalide taaskasutus ehk ringlussevõtt. (30.03.24, Postimees, „Vähem jäätmeid, rohkem väärtust“, lk 8). Loe siit.