3. aprill 2024

Erakond Eestimaa Rohelised kohtus president Tarmo Soomerega seoses 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistega. President selgitas teaduste akadeemia konsulteerivat, kuid erapooletut rolli riigijuhtide teaduslikus nõustamises. Tarmo Soomere tutvustas 27 Euroopa Liidu riigi teaduste akadeemiate avaldust „Tugev, avatud ja vaba teadus ja haridus on Euroopa tuleviku nurgakivi“ Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatidele, milles rõhutatakse teaduse kandvat rolli Euroopa ülemaailmse edu ja konkurentsivõime tugevdamisel, ühiskondlike probleemide lahendamisel ning innovatsiooni eestvedamisel.

Lisaks kõneldi aktuaalsetel teemadel, sh tuumaenergia kasutamisest ja sellega kaasnevatest probleemidest, Rail Baltica ehitamise kitsaskohtadest ja headest külgedest, aga ka roheenergiast ja energia salvestamise võimekuse arendamise vajadusest.

Kohtumisel osalesid erakonna Eestimaa Rohelised kaasjuht Rasmus Lahtvee, Aleksander Laane, Olev-Andres Tinn ning akadeemia presidendi abi Kerlin Remmel.