28.06.2020

Akadeemia avaldas eestikeelse kokkuvõtte regeneratiivmeditsiini tulevikuväljavaateid käsitlevast visioonidokumendist: Challenges and potential in regenerative medicine. EASAC policy report 40. June 2020. ISBN 978-3-8047-4144-7. Dokumendi koostasid ühiselt Euroopa akadeemiate teadusnõukoda (European Academies' Science Advisory Council, EASAC) ja Euroopa meditsiiniakadeemiate föderatsioon (Federation of European Academies of Medicine, FEAM). Vt raporti eestikeelset kokkuvõtet siit.