27.01.2019

Suri akadeemik Eve Oja (10.10.1948-27.01.2019). Ärasaatmine toimus Tartu ülikooli aulast 2. veebruaril. Vt järelhüüet Sirbis siit.