24. märts 2022

Toimus kohtumine Soome Teaduste Seltsi (Suomen Tiedeseura, Finnish Society of Sciences and Letters, üks Soome teaduste akadeemiatest, https://scientiarum.fi/eng/) ja Tuglase Seltsiga arutamaks tuleviku koostöövõimalusi. Soome poolt osalesid kohtumisel Soome Teaduste Seltsi president Hannu Koskinen, Soome Teaduste Seltsi alaline sekretär Mats Gyllenberg ja Tuglase Seltsi juhataja Jaana Vasama. Eesti teaduste akadeemia poolt osalesid kohtumisel president Tarmo Soomere, presidendi teadusnõunik Rein Vaikmäe ja arendusjuht Terje Tuisk.