24.04.2019

Toimus akadeemia üldkogu aastakoosolek. Koosoleku avas Nikolai Alumäe nimelise medali üleandmine akadeemik Rein Küttnerile. Samuti anti üle tänukirjad akadeemia kirjastuse ajakirjade Estonian Journal of Earth Sciences ja Oil Shale kauaaegsetele peatoimetajatele akadeemik Dimitri Kaljole ning akadeemik Anto Raukasele. Aastakoosolekule traditsiooniliselt peeti kaks ettekannet: akadeemik Peeter Saari kõneles teemal „Rännak võrrandite vahel“ ning akadeemik Mart Ustavi ettekanne keskendus teemale „Teadus ja ettevõtlus“. Aastakoosoleku teises pooles tehti kokkuvõte akadeemia möödunud aasta tegevusest. Arutusel olid ka akadeemia soovitused teadusleppe realiseerimiseks.