21.09.2021

Akadeemikud Mart Saarma, Toomas Asser, Jaak Aaviksoo ja Tarmo Soomere osalesid teadus- ja arendusnõukogu 2016–2021 töötanud koosseisu viimasel istungil Stenbocki majas.