13. mai 2023

Tõnu Tannberg räägib Vikerraadio saates „Eesti lugu“ võimu ja kirjanike suhetest teise maailmasõja järgses Eestis, murdepunktidest kirjanikkonna ja riigivõimu suhetes, avalikest ja salajastest otsustest, mis kirjanikke ja teisi loomeinimesi stalinlikule teele suunasid, Juhan Smuuli isikukultuse aegsetest luuletustest „Poeem Stalinile“, „Lahtine kiri Marie Underile“ ja „Norra brigg“. Tõnu Tannberg rõhutab, et aus ja teaduslikult pädev oma ajaloo käsitlemine ongi ainuvõimalik tee mitte ainult kirjanike liidu, vaid ka laiemalt nõukogude perioodi hindamisel. Kuula järele.