11.04.2019

Suri akadeemik Ergo Nõmmiste (27.06.1956–11.04.2019). Ärasaatmine toimus 22. aprillil Tartu Ülikooli aulast. Vt kajastust TÜ kodulehel.