09.03.2021

Euroopa riikide peateadurite foorum (European Science Advisors' Forum, ESAF) korraldas koostöös Euroopa komisjoniga veebipõhise seminari „Science for policymaking in Estonia“, mis käsitles teadusnõustamise toimimist Eestis ning oli kuues seminar sarjast „Strengthening and connecting eco-systems of science for policy in Europe“. Ettekannetega esinesid teiste hulgas akadeemik Krista Fischer ja akadeemia president Tarmo Soomere, kes tegi ka seminari kokkuvõtte. Täpsemat infot vt siit.