03.06.2020

President Tarmo Soomere osales häältelugemiskomisjoni liikmena Euroopa teaduste akadeemiate föderatsiooni ALLEA veebipõhiselt korraldatud peaassambleel. ALLEA täisliikmeteks valiti mõne aasta eest loodud Küprose teaduste ja kunstide akadeemia ning Saksamaa teaduste akadeemia Leopoldina juures töötav Die Junge Akademie.