Arvi Hamburg nimetati EASAC-i energiaprogrammi projekti eksperdiks

Eesti teaduste akadeemia energeetikakomisjoni esimees, professor Arvi Hamburg valiti Euroopa akadeemiate teadusnõukoja (EASAC) energiaprogrammi projekti „Gaasi tulevik“ (The Future of Gas) eksperdiks.

Projekt tugineb varasematele EASACi raportitele transpordi ja hoonete süsinikdioksiidiheite vähendamisel ning Euroopa Liidu vesiniku strateegiale. Projekti käigus käsitletakse ka muid kütuseid, energiasüsteemide integreerimist ja peamisi energianõudluse sektoreid.

Praegu kasutatakse gaasi Euroopa eri piirkondades erinevalt. Mitmetes Lääne- ja Põhja-Euroopa riikides kasutatakse gaasi kivisöe asemel nii elektritootmisel kui hoonete kütmisel. Samal ajal vaadatakse neis riikides üle regulatsioone, et lõpetada järk-järgult gaasi kasutamine. Seevastu mõnes Ida-Euroopa riigis kasutatakse elektri tootmiseks ja kütteks endiselt kivisütt ning seetõttu peetakse gaasi kasutamist söe asemel oluliseks järgmiseks sammuks kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel. Seoses ilmastikust sõltuva mittejuhitava elektritootmise lisandumisega elektrisüsteemidesse suureneb maagaasil põhineva juhitava reguleervõimsuse vajadus Euroopas ja mujal.

EASAC asub uurima Euroopa eri piirkondade poliitikaid, tehnoloogiaid ja turuvõimalusi, et tagada energiasüsteemi varustuskindlus taskukohase hinnaga ja võimalikult väheste keskkonnamõjudega ning seejärel saavutada üleminek gaasi kasutamiselt CO2 heitmevabale energiamajandusele.

Projekti töörühma eesmärk on koostada Euroopa riikide teaduste akadeemiate teaduspõhisele analüüsile tuginev raport ja soovitused poliitikakujundajatele. Seejuures võetakse arvesse gaasi tulevikku mõjutavaid geograafilisi erinevusi Euroopa Liidu eri piirkondades, integreeritud süsteemide haldamise kogemust, esilekerkivaid ja uuenduslikke tehnoloogiaid ning sotsiaalmajanduslikke väljakutseid.

Vaata lähemalt EASACi veebilehelt.