Anto Raukase stipendiumi saavad kaks Tallinna tehnikaülikooli tudengit

Akadeemik Anto Raukase nimelise stipendiumi pälvivad kaks Virumaalt pärit Tallinna tehnikaülikooli esimese aasta üliõpilast.

Konkursi komisjon valis stipendiaatideks elektroenergeetika ja mehhatroonika eriala õppivad Mirjam Mäekivi ja Kirill Nefjodovi.

Konkursikomisjoni liige, teaduste akadeemia energeetikakomisjoni esimees Arvi Hamburg ütles, et stipendiaatide valikul said määravaks nende orienteeritus energeetikaprobleemides, osalemine erialastes suvelaagrites, energeetikaalased peretraditsioonid ja auhinnalised kohad reaalainete olümpiaadidel. „Samuti paistavad mõlemad stipendiaadid silma aktiivse osalemisega üliõpilaselus ja neil on head õpitulemused“, ütles ta.

Veebruaris välja kuulutatud konkursivoorus kandideeris stipendiumile kuus tudengit. „Seekordne  konkurss oli erakordselt tihe, sest kandidaatide motivatsioon, õpitulemused ja ühiskondlik aktiivsus olid märkimisväärsed. Kuuest taotlejast kaks olid gümnaasiumi lõpetanud kuldmedaliga ja üks hõbemedaliga,“ tõi Arvi Hamburg esile.

Koos möödunud sügisel toimunud konkursivooruga antakse sel õppeaastal välja kokku viis 1600-eurost stipendiumi. Eelmises voorus valiti stipendiaatideks kolm tudengit, kes õpivad samuti Tallinna tehnikaülikoolis.

Stipendium on suunatud energeetika või füüsika eriala bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe esimese aasta üliõpilastele, kes on omandanud keskhariduse Lääne- või Ida-Virumaa õppeasutuses. Toetuse eesmärk on populariseerida energeetika ja füüsika erialasid ning toetada Virumaa noorte arengut ja panust Eesti energeetika ning tuumaenergeetika tulevikku. Stipendiumi idee ja rahaline toetus pärinevad Fermi Energialt.

Anto Raukas oli MTÜ Eesti Tuumajaam üks peamisi asutajaid ning kindla veendumuse kandja, et Eesti rajab oma tuumajaama. Ta selgitas väsimatult Eesti ühiskonnas  elektritootmise mitmekesistamise vajadust, tuumaelektrijaama olulisust, keskkonnaeeliseid ja ohutusmeetmeid.

Vaata ka videosid, kus Mirjam Mäekivi ja Kirill Nefjodov end lähemalt tutvustavad.