Anto Raukase stipendium toetab Eesti energeetikatudengeid

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja akadeemik Anto Raukase nimelise stipendiumi konkursi. Toetuse eesmärk on populariseerida energeetika ja füüsika erialasid ning toetada Virumaa noorte arengut ja panust Eesti energeetika ning tuumaenergeetika tulevikku. Stipendiumi idee ja rahaline toetus pärinevad Fermi Energialt.

Stipendium on suunatud energeetika või füüsika eriala bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe esimese aasta üliõpilastele, kes on omandanud keskhariduse Lääne- või Ida-Virumaa õppeasutuses. 1600-eurone stipendium antakse välja kuni kuuele tudengile.

„Meil on hea meel, et koostöös teaduste akadeemiaga oleme loonud auväärse akadeemiku ja tulihingelise energeetikavisionääri, tuumaenergia toetaja Anto Raukase nimelise stipendiumi, et toetada Eesti energeetika arengut,“ sõnas Fermi Energia juhatuse liige Henri Ormus. „Ida-Eesti on ajalooliselt olnud Eesti tööstuse ja energeetika tugisammas. Fermi Energiale on oluline toetada piirkonna noorte füüsika- ja energeetikaalaseid õpinguid, sest just Virumaal on tugevat potentsiaali kaasaegse väikereaktori arendamiseks ja energeetika 21. sajandisse toomisel Eestis,“ ütles Ormus.

Teaduste akadeemia president Tarmo Soomere peab sellist tüüpi erasektorist tulevaid algatusi olulisteks sammudeks sellise tuleviku poole, kus me tahaksime elada. „Riik ei saa ega peagi kõigis valdkondades ohje enda käes hoidma. Energeetika on üks valdkondi, kus senine mõtteviis peab muutuma. Mida mitmekesisem on energiatootmise portfell, seda kindlam on, et süsteem töötab iga ilmaga. Tuumaenergeetika on selle portfelli loomulik osa vähemalt selle ajani, mil hakkavad tööle termotuumareaktsioonil põhinevad elektrijaamad.“

Stipendiumile saab kandideerida alates 1. septembrist teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas. Kandideerimise tähtaeg on 30. september ja stipendiaadid kuulutatakse välja oktoobri lõpus.

Kandidaatidelt oodatakse lisaks üliõpilase staatust ja õppekava täitmist tõendavatele dokumentidele ka motivatsioonikirja, milles põhjendatakse oma huvi füüsika, energeetika või tuumaenergeetika vastu ning kuidas ja kellena soovitakse panustada valdkonna/valdkondade arengusse.

Anto Raukas oli MTÜ Eesti Tuumajaam üks peamisi asutajaid ning kindla veendumuse kandja, et Eesti rajab oma tuumajaama. Ta selgitas väsimatult Eesti ühiskonnas  elektritootmise mitmekesistamise vajadust, tuumaelektrijaama olulisust, keskkonnaeeliseid ja ohutusmeetmeid.