Anti üle Edgar Kanti ja teaduste akadeemia medalid

Eesti teaduste akadeemia tänasel üldkogul anti üle Edgar Kanti nimeline medal sotsiaalteaduste valdkonnas akadeemik Urmas Varblasele. Samuti anti üle kaks Eesti teaduste akadeemia medalit: endisele Eesti teadusagentuuri juhatuse esimehele Andres Koppelile ja endisele akadeemia kirjastuse juhile Virve Kurnitskile.

Urmas Varblane pälvis tunnustuse suurepärase töö eest majandusteaduses. Tema säravate majandusteaduslike ideede ja tööde mõju ulatub tudengite õpetamisest üle panuse teaduskonna ja ülikooli arengusse kogu riigi tulevikku mõjutavate otsusteni.

Andres Koppel pälvis medali visa ja tulemusliku töö eest teadusleppe saavutamisel. Pikk diskussioon selle üle, milline on mõistlik riigipoolse teadus- ja arendustegevuse finantseerimise tase, päädis ligi neli aastat tagasi üldise tõdemusega, et selleks on sobiv 1% sisemajanduse koguproduktist. Poliitilise leppeni oli veel pikk maa minna. Andres Koppel võttis südame rindu ja asus eesliinile. Tänu tema visadusele sõlmiti detsembris 2018 teaduslepe praktiliselt kõigi Eesti poliitiliste jõudude osavõtul.

Virve Kurnitski pälvis medali väsimatu töö eest akadeemia kirjastuse teadusajakirjade kvaliteedi hoidmisel. Eesti põhiseaduse kohaselt ei ole riik kohustatud toetama teadustulemuste avaldamist. Eriti puudub riigil vajadus sekkuda eelretsenseeritavate teadusajakirjade töösse, kus eksisteerib objektiivsusel ja kvaliteedil rajanev süsteem valiku tegemiseks. See paneb erilise vastutuse neile, kelle hooleks on teaduse publitseerimise kvaliteedi tagamine.  

Fotod medalite üleandmisest ja üldkogust (pildistas Maris Krünvald)

Geograafi, majandusteadlase ja Tartu ülikooli rektori Edgar Kanti (21.02.1902–16.10.1978) nimeline medal on loodud 2020. aastal tunnustusena tänapäeva sotsiaalteadlastele. Edgar Kant andis omal ajal väärika panuse teaduste akadeemiale ja Eesti teadusesse, aga ka selle viimisele rahvusvahelisele tasemele.

Esmakordselt üle antud Edgar Kanti medali (fotol vasakul) kavandi ja teostuse autorid on Piret Hirv ja Eve Margus. Medal on valmistatud hõbedast, mille üks detail on oksüdeeritud, teine kullatud. Viirutatud, saagimisjälgedega osa kujutab maastikku (linn, ümbrus, inimesed) ja tähistab Edgar Kanti tegevust geograafina laiemas tähenduses. Alumine kullatud detail viitab kuuluvusele ja väljaandjale - teaduste akadeemiale.

Eesti teaduste akadeemia medal antakse üksikisikutele suurte teenete eest Eesti teaduse arendamisel või selle arendamisele kaasaaitamisel, samuti teenete eest Eesti teaduste akadeemia ülesannete täitmisel.

Senised teaduste akadeemia medali saajad leiab siit ja nimeliste medalite saajad siit.