Aleksander Paldroki 150. sünniaastapäev

16. mail möödub 150 aastat maailmamainega arsti, teadlase, akadeemiku, kindralmajori ja ühiskonnategelase Aleksander Paldroki sünnist.

Paldrok sündis 1871. aastal Tartumaal. 1896. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ning juba 1898. aastal kaitses doktoriväitekirja. Paldroki edaspidine elu ja töö oli tihedalt seotud naha- ja suguhaiguste erialaga – nii praktiseeriva arstina kui ka teadlase ja õppejõuna. 1915. aastal valiti ta Tartu ülikooli naha- ja suguhaiguste dotsendiks, 1917. aastal erakorraliseks ning 1918. aastal korraliseks professoriks.

Väärika tähtpäeva puhul kirjutas Tartu ülikooli emeriitprofessor Heidi-Ingrid Maaroos Paldrokki ja tema tegevust meenutava artikli, millele annavad põneva lisaväärtuse Saaremaa muuseumist pärit fotod. Maaroos on Saaremaa arstide seltsi auliige ning on pidanud koos dr Maie-Ly Haaveliga oma auväärseks kohustuseks Kuressaares Kudjape kalmistul asuva akadeemik Paldroki haua eest hoolitsemist. Artikkel on loetav siit.