Akadeemikukandidaadid tutvustavad end konverentsil

Kolmele uuele akadeemikukohale kandideerivad 12 teadlast tutvustavad end lähemalt 24. oktoobril toimuval konverentsil.

Kõik huvilised on oodatud konverentsist osa saama veebiülekande vahendusel. Otseülekande ja ajakava leiab ürituse veebilehelt.

Eesti teaduste akadeemia valib sel aastal kolm uut akadeemikut järgmistes valdkondades: biomeditsiin, etnoloogia ja folkloristika ning tehnikateadused.

Kandidaatide seast teevad valiku akadeemikud teaduste akadeemia üldkogu istungil 6. detsembril. Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada 2/3 istungil osalevate akadeemikute häältest.

Kandidaatide nimekirja ja tutvustava info leiab siit.