Akadeemik Raimund-Johannes Ubar 80

Raimund Ubar on sündinud 16. detsembril 1941. aastal Tallinnas. 1960. aastal lõpetas ta Westholmi gümnaasiumi, kus mängis kooliorkestris kitarri ning aastatel 1959–1967 kuulus Eesti võimlemiskoondisse. Õpinguid jätkas ta Tallinna tehnikaülikoolis automaatika erialal, mille lõpetas 1966. aastal. 

Aastal 1965 asus Raimunud Ubar insenerina tööle Raadioelektroonika Konstrueerimisbüroos. 1968. aastal astus ta aspirantuuri Baumanni-nimelisse tehnikaülikooli Moskvas. Tema uurimisteemaks sai keeruliste süsteemide diagnostika, mis oli seotud kosmoselaeva Venera ja kuukulguri elektrisüsteemide testimisega. 1971. aastal kaitses Raimund Ubar samas tehnikakandidaadi väitekirja, tuli tagasi Eestisse ning on sellest ajast seotud Tallinna tehnikaülikooliga. 1986. aastal kaitses ta Riia arvutustehnika instituudi juures tehnikadoktori väitekirja digitaalsüsteemide diagnostikameetodite uurimise ja väljatöötamise alal. 1987. a sai ta professori kutse ning 1993. a valiti Eesti teaduste akadeemia liikmeks arvutitehnika alal. 

Tallinna tehnikaülikoolis on Raimund Ubar suure osa energiast panustanud õppetöösse. Ta on töötanud elektronarvutite kateedri assistendi, vanemõpetaja ja dotsendina, olnud kateedrijuhataja ja professor, digitaalsüsteemide projekteerimise ja diagnostika laboratooriumi juhataja ning TTÜ elektroonika kompetentsikeskuse rajaja ja juhataja (1993–1997). Aastatel 2002–2004 oli ta Eesti teaduste akadeemia uurija-professor, 2008–2015 Eesti teadustippkeskuse CEBE juht 2005–2016 TTÜ arvutitehnika instituudi arvutisüsteemide diagnostika ja verifitseerimise professor ja õppetooli juhataja, 2017–2020 arvutisüsteemide instituudi professor. Aastate vältel on ta töötanud külalisprofessorina paljudes välismaa kõrgkoolides (Saksamaal, Itaalias, Prantsusmaal, Rootsis).  Alates aastast 2020 on Raimund Ubar Tallinna tehnikaülikooli emeriitprofessor. 

Raimund Ubar rahvusvahelise tunnustuse pälvinud koolkonna rajaja. Tema poolt ligi 40 aastat tagasi kasutusele võetud binaarsetest otsustusdiagrammidest on saanud üks tähtsamaid teoreetilisi mudeleid digitaalsüsteemide projekteerimisel ja diagnostikas. Oma teadmisi on Raimund Ubar intensiivselt rakendanud ka majanduses. Tema osalusel on sündinud kõrvalfirma (spin-off) Testonica Lab, mille toodete hulka kuulub ka CERNi tellimusel valmistatud suure hadronite põrguti kommunikatsioonikanalite tester BERT.  

Viljaka teadustegevuse kõrval on Raimund Ubar avaldanud oma mõtteid ka kogu ühiskonda kõnetavates kirjutistes teaduskultuurist ja -poliitikast ning teadusfilosoofilistest küsimustest. Ta on käsitlenud kõrghariduse ja pedagoogika, tehnikaülikooli ja inseneriteaduste arenguprobleeme ning paljusid muid teemasid.  

Kahel korral on Raimund Ubari teadustööd tunnustatud Eesti Vabariigi teaduspreemiaga – 1999 preemia tehnikateaduse alal ja 2016 preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest. 2002. aastal  autasustati teda Eesti Vabariigi Valgetähe III klassi teenetemärgiga.