Akadeemik Martti Raidal pälvis Eesti Vabariigi teenetemärgi

Akadeemik ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur Martti Raidal pälvis Eesti Vabariigi teenetemärgi.

„Iseseisvuspäeva eel tänab Eesti Vabariik oma teenetemärkidega inimesi, kelle sihikindlus, ennastsalgavus, pühendumus, leidlikkus või looming on eeskujuks paljudele teistele ning on muutnud kogu Eesti paremaks, hoolivamaks, märkavamaks, ettevõtlikumaks,“ kirjutas president Alar Karis riigi teenetemärkide andmise otsuse eessõnas. 

Valgetähe III klassi teenetemärgi saanud akadeemik Raidal on üks neljast teadlasest, keda tänati ja tunnustati selle eest, et nad on oma tööga aidanud Eestit suuremaks teha. Kokku anti sel aastal 148 teenetemärki.

Martti Raidali peamised uurimisvaldkonnad on teoreetiline ja eksperimentaalne elementaarosakeste füüsika, astroosakeste füüsika ja kosmoloogia, kõrged energiad ning elementaarosakesed (Higgsi bosoni füüsika, tumeaine otsesed ja kaudsed otsingud, uus füüsika LHCs, kosmilised kiired, kosmiline taustakiirgus, neutriino massid ja leptogenees, mudeliehitus, hajusarvutuse arendamine). Ta on teaduse tippkeskuse „Dark Side of the Universe“ juht, Euroopa tuumauuringute organisatsiooni (CERN) Eesti koostöö koordinaator ning Eesti kosmoseteaduse komitee liige. Ta on juhendanud seitset kaitstud doktoritööd (PhD) ja avaldanud üle 200 teadusliku töö (Web of Science Core Collection andmebaasis).

2011. aastal valiti ta Eesti teaduste akadeemia liikmeks täppisteaduste valdkonnas.

2005. aastal pälvis Martti Raidal riigi teaduspreemia tööde tsükli „Kvarkide ja leptonite ühendteooriast“ eest. 2021. aastal oli ta samuti üks riigi teaduspreemia laureaatidest, pälvides tunnustuse koos KBFI teadurite Gert Hütsi ja Hardi Veermäega tööde tsükli „Mustadest aukudest koosnev tumeaine“ eest.