Valimisest

  • Akadeemia president Tarmo Soomere akadeemikute valimisest:

„Uute liikmete valimine on jaotatud kolmeks astmeks. Kõigepealt kaalub akadeemia juhatus, millistes teadusvaldkondades vajab akadeemikute pere kompetentsus täiendamist ja kas oleks aeg teha ruumi ka mõne loomevaldkonna sädelevale esindajale. Vakantside nimetus sõnastatakse nõnda, et kandideerimise võimalus oleks mitmel tippteadlasel või väljapaistval loomeisikul.

Kandidaate on õigus esitada Eesti ülikoolidel, teadusasutustel ja -seltsidel ning loomeliitudel ja -ühendustel. Akadeemia liikmed võivad samuti kandidaate esitada, kuid seda tehakse harva. Mõte on lihtne: valik tehakse ennekõike nende seast, keda teised peavad akadeemiku tasemele vastavaks.

Akadeemikuks valimiseks on tarvis saada 2/3 üldkogul osalevate akadeemikute häältest.“

Allikas: Eesti teaduste akadeemia kodulehekülg. Kasutatud 15.06.2021, https://www.akadeemia.ee/akadeemikukandidaadid-2020/