Akadeemia välisliige Charles Gabriel Kurland − 85

Charles Gabriel Kurland on sündinud 14. jaanuaril 1936. aastal New Yorgis.

Lõpetanud Cornelli ülikooli biokeemia erialal, omandas ta 1961. aastal Harvardis doktorikraadi ning läbis järeldoktorantuuri Kopenhaageni ja Stanfordi ülikoolide juures. Aastatel 1964−1971 töötas ta zooloogia abiprofessori, dotsendi ja professorina Wisconsini ülikoolis ning seejärel sai temast Rootsi (ühtlasi ka Skandinaavia) esimene molekulaarbioloogia professor. Charles G. Kurlandi edasine teadlastee on põhiliselt seotud Uppsala ülikooliga, kus ta muuhulgas juhatas aastakümneid molekulaarbioloogia instituuti. Samal ajal oli ta ka Lundi ülikooli juures tegutseva genoomikakeskuse juhataja, kus alates 2001. aastast jätkas emeriitprofessorina loodusteaduskonna mikrobioloogia osakonna koosseisus.

Charles G. Kulandi teadustööd kuuluvad molekulaarbioloogia valdkonda, kus põhirõhk on ribosoomi struktuuri ja geneetilise koodi translatsiooni täpsuse uuringutel. Samaaegselt Hopfieldiga arendas ta välja tänapäevase ettekujutuse geneetilise koodi tõlke täpsust tagavatest molekulaarsetest mehhanismidest ning andis nimetatud protsessi bioloogilisele mõttele kvalitatiivse ja kvantitatiivse seletuse. Tema hilisemad tööd on keskendunud peamiselt endoparasiitsete bakterite ja raku organellide arengu uurimisele. Olles üks Euroopa molekulaarbioloogia ühingu geneetiliselt muundatud organisme ja üldsust käsitleva avalduse autoritest, on professor Kurland sihikindlalt tegelenud teadustegevuse eesmärkide, saavutuste ja ohtude tutvustamise ja selgitamisega laiemale avalikkusele. Tema sulest on ilmunud üle 170 teaduspublikatsiooni ning ta on üks enimtsiteeritud loodusteadlasi maailmas.

Professor Kurlandil on väga olulised teened Eesti molekulaarbioloogia arendamisel. Võimalus tema juures aastatel 1975−1976 stažeerida avas paljudele Eesti teadlastele tee koostöösidemeteks teadlastega üle maailma. Tema otsesel soovitusel on mitmel Eesti molekulaarbioloogil olnud võimalus end täiendada nimekates USA, Inglismaa, Saksamaa ja Rootsi teaduslaboratooriumides.

Eesti teaduste akadeemia välisliikmeks valiti Charles G. Kurland 1991. aastal.

Charles G. Kurland on Rootsi ja Taani teaduste akadeemiate välisliige, Euroopa molekulaarbioloogia ühingu liige ja mitmekordne komisjonide esimees, Uppsala teadusühingu ja Lundi geomorfoloogia ühingu liige. Ta on pälvinud arvukalt akadeemilisi autasusid ja preemiaid.