Akadeemia tunnustab: kolm Eesti teaduste akadeemia medalit ja Karl Schlossmanni medal

Eesti teaduste akadeemia andis tänasel üldkogul üle kolm Eesti teaduste akadeemia medalit ning Karl Schlossmanni medali.

Eesti teaduste akadeemia medalid said dr Rait Maruste, Anne Pöitel ja suursaadik Riivo Sinijärv. Rait Maruste on Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali nõukoja liige, kes on pikka aega olnud riigiõiguse aluste väsimatu tutvustaja ja sisukas rakendaja ning sel aastal esile tõusnud kui Eesti omariikluse põhidokumentide elavaks kirjutaja. Anne Pöitel on Eesti teaduste akadeemia kauaaegne pühendunud töötaja, kes on olnud akadeemia rahvusvaheliste suhete tugisammas aastakümnete vältel. Suursaadik Riivo Sinijärv on akadeemik Endel Lippmaa loengute vedur ja hing ning teaduste akadeemia hea nõustaja.

Karl Schlossmanni medal on akadeemia kõrgeim autasu Eesti teadlasele arstiteaduses ja sellega seotud erialadel. Professor Irja Lutsarit kui suurepärast arstiteadlast soovis akadeemia esile tõsta ja tänada ning tunnustada tema mõõtmatut panust COVID-19 kriisi leevendamisel, kus tänu tema kompetentsile tehti õigeid otsuseid, anti valitsusele pädevat nõu ja veendi ühiskonda rakendama teaduslikult põhjendatud käitumisnorme. Irja Lutsar esineb pärast medalite üleandmist Eesti teaduste akadeemia üldkogul loenguga „Vaim ja võim koroonaviiruse pandeemia ajal“.

Rait Maruste Eesti teaduste akadeemia medalit kätte saamas Foto: Maris Krünvald
Riivo Sinijärv Eesti teaduste akadeemia medaliga. Foto Maris Krünvald