Akadeemia soovitused COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise strateegia kujundamiseks Eestis

Vt akadeemia ettepanekuid siit.