18. aprillil esitletakse Jüri Alliku värsket raamatut

18. aprillil kell 16:15 tutvustatakse Tartus, Näituse 2 ringauditooriumis akadeemik Jüri Alliku värsket raamatut “Eesti psühholoogia lugu, mis ilmus Tartu Ülikooli Kirjastuse vahendusel.

Psühholoogia jõudis Tartusse 1634. aastal Nicolaus Prytzi disputatsiooniga inimhingest. Kuigi Eesti geograafiline asend eeldaks perifeerset kohta ka psühholoogia ajaloos, siis siin raamatus esitatu näitab esmakordselt, et paljud olulised sündmused maailma psühholoogia ajaloos on ühel või teisel viisil siit oma alguse, tõuke või mõjutuse saanud. Varsti nelja sajandi jooksul on mitmed maailma psühholoogia ajaloo suurkujud – Volkmann, Kraepelin, Köhler, Külpe, Tulving, Panksepp, Näätänen ja teised – olnud seotud Eestiga. Kui Eesti taasiseseisvus, siis siin tehtud psühholoogiat polnud mujal maailmas märgatud. Kolmekümne aastaga on Eesti psühholoogia koos ülejäänud Eesti teadusega muule maailmale järele jõudnud ja mitmes valdkonnas määrab ise suundi, kuhu edasi liikuda.

Raamatuesitlusel esineb lühiloenguga raamatu autor, Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia professor, akadeemik Jüri Allik. Sõna võtavad Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo professor, akadeemik Marek Tamm ja Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk.

Üritusest toimub veebiülekanne UTTV vahendusel.