17. aprillil toimub teaduste akadeemia üldkogu aastakoosolek

Kolmapäeval, 17. aprillil algusega kell 12.00 toimub Eesti teaduste akadeemia üldkogu aastakoosolek.

Koosoleku esimest osa saavad kõik huvilised vaadata otseülekandena akadeemia veebilehel. Ülekanne algab pärast istungi korralduslikke formaalsusi ja kestab umbes kella 14ni.

Aastakoosolekul annab akadeemia president Tarmo Soomere üle autasud ning esitab kokkuvõtte akadeemia tegevusest 2023. aastal.

Riigi teaduse elutööpreemia laureaat, akadeemik Jakob Kübarsepp peab ettekande teemal „Triboloogia – nähtamatu, kuid oluline“. Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem esineb ettekandega „Eesti sõjaline kaitse“.

Teises, kinnises osas kiidetakse heaks alanud aasta eelarve ja valitakse uus akadeemia liige globaalmuutuste valdkonnas. Lähema info akadeemikukandidaatide kohta leiab siit.

Üldkogu on akadeemia kõrgeim juhtimisorgan, mille moodustavad kõik Eesti teaduste akadeemia liikmed.

Aastakoosoleku päevakorra ja esimese osa otseülekande leiab siit.