ÕNNITLEME!

Akadeemik Lauri Mälksoo pälvis Berliini-Brandenburgi teaduste akadeemia poolt välja antava Peregrinuse auhinna 2017. Vt lähemalt Postimehest

Akadeemiasse valiti kaks uut välisliiget: Gábor Stépán (Budapesti Tehnika ja Majandusülikooli rakendusmehaanika professor)  ja Jaan Valsiner (Clarki Ülikooli (Massachusetts) psühholoogia professor ning Aalborgi Ülikooli  kultuuripsühholoogia professor)
 

 

 
 
ABIKS MEEDIALE. Palume pöörduda aadressil info@akadeemia.ee või telefonil 6311 071, kui teadusteemalise uudise vm materjali avaldamisel vajatakse erialast nõu.