Researcher-Professors

Akadeemia uurija-professori valimise eesmärk on võimaldada Eesti teadus- ja arendusasutuses või ülikoolis täiskoormusega töötavatel, uuringuid juhtivatel ning doktorante juhendavatel oma eriala tunnustatud teadlastel pühenduda teadusuuringutele akadeemia professori valimisperioodi jooksul.

Teemapõhise akadeemia uurija-professori valimise eesmärk on võimaldada oma eriala tunnustatud teadlastel läbi viia oma eriala spetsiifilisi uuringuid Eesti era- või avaliku sektori organisatsioonis teemapõhise akadeemia professori vähemalt ühe-aastase valimisperioodi jooksul vastavalt era- või avaliku sektori organisatsiooni määratletud valdkonnale. Avatud kohtade arvu, valdkonna või teema, valimisperioodi ja taotlemise tingimused otsustab akadeemia juhatus kokkuleppel teemapõhiseid uurija-professoreid finantseeriva institutsiooniga.

Akadeemia üldkogu kinnitas 20. aprillil 2022 uue teaduste akadeemia uurija-professori statuudi.

Esimest korda valiti uurija-professorid aastal 2002. Sellest ajast peale on Eesti teaduste akadeemia iga kolme aasta tagant kuulutanud välja uurija-professori konkursi ja valinud iga kord kolmeks aastaks kolm uurija-professorit.

A person applying for the position of Researcher-Professor in Future Energetics must have an Estonian doctorate or an equivalent academic degree from a foreign state and meet the qualification requirements for theme-based Academy Professor (see the requirements in Estonian here).

A tripartite agreement will be concluded between the selected applicant, the Estonian university or research institution and the Estonian Academy of Sciences for the opening of the position of Researcher-Professor.

Researcher-Professor in Future Energetics will be selected for a three-year term (2023–2025). The grant for Researcher-Professor in 2023 is 70 000 euros and is expected to remain at the same level in 2024–2025.

Persons who wish to participate in the competition must fill in the application form available at https://ta-konkursid.ee at the latest by 1 November 2022.

The following information must be entered or added in the form:

  • an outline of the planned research, including the general theoretical background, the research hypothesis and its relation to developments in the field of future energetics, the main objectives of the research and the significance of the expected results from the Estonian as well as global perspectives (up to 5 pages);
  • a list of the applicant’s ten most important scientific publications and/or development work directly or indirectly related to the planned research (to include DOIs, if available; in the case of an indirect link, to justify how this work supports the planned research);
  • a list of up to ten most important research projects or applied work related to the planned theme, carried out under the leadership or in participation of the applicant;
  • approval from the research and development institution where Researcher-Professor is or will be working;
  • a short CV (up to 2 pages);
  • If the applicant wishes, any other documents or materials considered relevant by the applicant.

More information on the competition for Researcher-Professor is available here.

Contact at the Academy: Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee

2022–2024

Professor of Taltech Tõnis Kanger.

Professor of Urban and Population Geography, University of Tartu Tiit Tammaru.

Professor in the technology of antimicrobial compounds, Universitu of Tartu Tanel Tenson.

2019–2021

Professor of Applied Virology, University of Tartu Institute of Technology Andres Merits.

Researcher-Professor of Taltech, Department of Electrical Power Engineering and Mechatronics Dmitri Vinnikov.

Research Professor of National Institute of Chemical Physics and Biophysics Toomas Rõõm.

2016–2018

Research Professor of the National Institute of Chemical Physics and Biophysics Anne Kahru.

Professor of Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance at Tallinn University of Technology Rainer Kattel.

Leading Researcher of the Institute of Physics at the University of Tartu Kaupo Kukli.

2013–2015

Professor of the University of Tartu Rein Ahas.

Senior Researcher of the University of Tartu Anu Realo.

Professor of Tallinn University of Technology Tõnis Timmusk.

2009–2011

Professor of the University of Tartu Pärt Peterson.

Senior Research Scientist of the National Institute of Chemical Physics and Biophysics Martti Raidal.

Senior Research Scientist of the Estonian University of Life Sciences Tiina Nõges.

2006–2008

Extraordinary Professor of the University of Tartu, Member of Academy Ilmar Koppel.

Leading Research Scientist of Tallinn University of Technology Malle Krunks.

Professor of the Estonian University of Life Sciences Ülo Niinemets.

RESEARCH PROFESSORS 2003–2007

Professor of the University of Tartu, Member of Academy Agu Laisk.

Professor of Tallinn University of Technology, Member of Academy Raimund-Johannes Ubar.

Senior Research Scientist of the University of Tartu Asko Uri.