Trükised

Sihtkapital annab välja riigiõiguse aastaraamatut ning toetab riigiõigusteaduslike artiklite avaldamist.

Riigiõiguse aastaraamat on eelretsenseeritav ja arvutivõrgus vabalt kättesaadav väljaanne.

Riigiõiguse aastaraamat 2022

Riigiõiguse sihtkapital ootab Riigiõiguse aastaraamatusse 2022 eestikeelseid artikleid 1. detsembriks 2021. Vt täpsemalt siit.

Riigiõiguse aastaraamat 2021

2021. aasta riigisõiguse aastraamat on ilmunud. Vt sellekohast uudist.

Novembri alguses trükivalgust näinud „Riigiõiguse aastaraamat 2021” on kõigile huvilistele kättesaadav ka ajakirja Juridica veebiväljaandes

Riigiõiguse aastaraamat 2020


Esimene riigiõiguse aastaraamat sisaldab originaal- ja tõlkeartikleid ning on loetav nii paberkandjal kui ka elektroonilisena ajakirja Juridica veebis. Raamat ilmus septembris 2020.

Sisukord

Riigiõiguse sihtkapitali toel ja teaduste akadeemia egiidi all on trükivalgust näinud kogumik „Eesti omariikluse põhidokumendid“. Raamatu on koostanud ja lühikommentaaridega varustanud Rait Maruste. Kogumik „Eesti omariikluse põhidokumendid“ on veebis tasuta kättesaadav ja seda on võimalik osta ka raamatupoodidest.

Kogumik sisaldab Eesti riikluse korraldust määranud kõige olulisemaid eelkonstitutsioonilisi akte ja kõikide meil kehtinud põhiseaduste tekste kronoloogilises järjestuses, alustades Maanõukogu otsusest kuni Euroopa Liiduga ühinemise otsuseni. Aktidele on lisatud ajaloolist konteksti ning tähendust lühidalt avavaid kommentaare. Tekste ilmestavad ajastut ja sündmusi peegeldavad fotod.

Kummalisel kombel pole meil siiamaani olnud säärast lühiselgitustega laiemale avalikkusele mõeldud riigiõiguslikku tekstikogumikku. Väljaanne püüab seda lünka täita ning on mõeldud kasutamiseks kõikidele Eesti omariikluse huvilistele, sh neile, kes õpivad ajalugu, ühiskonnaõpetust, poliitikateadusi, (riigi)õigust.

Riigiõiguslikud tekstid on olnud aluseks meie riikluse korraldusele ning on sellisena oluline osa meie ajaloost. Need sobituvad suurepäraselt Eesti omariikluse ja tema esimese põhiseaduse 100. aastapäeva tähistamisega. Taotluslikult ei ole tegu ajaloo või riigiõiguse alase teadustööga, vaid pigem populaarteadusliku väljaandega, et avardada omariikluse tundmise võimalusi. See on ka hool oma riigi (riigi)õigusliku ajaloo eest, sest vastasel korral teevad seda tööd teised meie eest neile sobival viisil.

Raamatut esitleti avalikkusele 21. septembril 2020. a teaduste akadeemia saalis toimunud seminar-teaduspärastlõunal ja 28. septembril Tartu ülikooli raamatukogu konverentsisaalis toimunud seminaril. Seminaride videosalvestised ja ettekanded on järelvaadatavad sündmuse kodulehel.