Avatud taotlusvoorud

Eesti-Poola mobiilsusprojektide taotlusvoor 2024–2026. Tähtaeg 6. oktoober 2023

Eesti teaduste akadeemia koostöös Poola teaduste akadeemiaga kuulutab välja taotlusvooru teaduskoostööprojektide raames toimuvate teadusvisiitide toetamiseks aastatel 2024–2026.

Taotlusvooru eesmärk on toetada Eesti ja Poola teadlaste koostööd. Taotlused on oodatud kõigi erialade ja uurimisvaldkondade teadlastelt, kes töötavad positiivselt evalveeritud teadusasutustes ning soovivad jätkata olemasolevat või alustada uut koostööd koostööpartneritega Poolas.

Teadusviidi raames kaetakse teadlase ööbimiskulud ja makstakse päevaraha vastavalt vastuvõtva akadeemia tariifidele. Sõidukulusid ei kaeta.

Huvitatud Eesti teadlastel palume:

  • kontakteeruda kolleegidega Poolas ja rääkida läbi planeeritava koostöö sisu;
  • täita vastav taotlusvorm ja saata hiljemalt 6. oktoobriks 2023 aadressile terje.tuisk@akadeemia.ee

Koostööpartner Poola vabariigis peab analoogse taotluse esitama Poola teaduste akadeemiale aadressil bwz@pan.pl.

Lisainfo Eestis: Terje Tuisk, terje.tuisk@akadeemia.ee
Lisainfo Poolas: Jolanta Krześniak, tel +48 2 2182 6504, e-post jolanta.krzesniak@pan.pl

*** *** ***

Kandideerimine osalemiseks 2024. aasta Lindau kohtumisel. Tähtaeg 15. oktoober 2023

Eesti teaduste akadeemia ootab kandidaate 30. juunil–5. juulil 2024 toimuval Lindau noorteadlaste ja Nobeli preemia laureaatide kohtumisel osalemiseks.

73. korda toimuv Lindau kohtumine on pühendatud füüsikale. Lindausse oodatakse noortega kohtuma ~40 Nobeli preemia laureaati. Üle maailma laekuvate kandidaatide seast valitakse osalema umbes 600 noort teadlast.

Taotlusi saavad esitada füüsika või sellega lähedalt seotud erialade üliõpilased (bakalaureuse, magistri või doktoritudengid) või noored teadlased (järeldoktorid).

Kandideerimine on avatud 15. oktoobrini 2023 teaduste akadeemia konkursside elektroonilises keskkonnas: https://ta-konkursid.ee/.

Lähem info kandideerimise kohta: https://www.akadeemia.ee/rahvusvaheline-koostoo/lindau-kohtumised/
Kontakt ja lisainfo: Terje Tuisk, terje.tuisk@akadeemia.ee
Lisainfo Lindau kohtumise kohta: https://www.lindau-nobel.org/

*** *** ***

Eesti-Bulgaaria mobiilsusprojektide taotlusvoor 2024–2025. Tähtaeg 27. oktoober 2023

Eesti teaduste akadeemia koostöös Bulgaaria teaduste akadeemiaga kuulutab välja taotlusvooru teaduskoostööprojektide raames toimuvate teadusvisiitide toetamiseks aastatel 2024–2025.

Taotlusvooru eesmärk on toetada Eesti ja Bulgaaria teadlaste koostööd. Taotlused on oodatud kõigi erialade ja uurimisvaldkondade teadlastelt, kes töötavad positiivselt evalveeritud teadusasutustes ning soovivad jätkata olemasolevat või alustada uut koostööd koostööpartneritega Bulgaarias.

Teadusviidi raames kaetakse teadlase ööbimiskulud ja makstakse päevaraha vastavalt vastuvõtva akadeemia tariifidele. Sõidukulusid ei kaeta.

Huvitatud Eesti teadlastel palume:

  • kontakteeruda kolleegidega Bulgaarias ja rääkida läbi planeeritava koostöö sisu;
  • täita vastav taotlusvorm ja saata hiljemalt 27. oktoobriks 2023 aadressile terje.tuisk@akadeemia.ee.

Koostööpartner Bulgaarias peab analoogse taotluse esitama Bulgaaria teaduste akadeemiale aadressil: denev@cu.bas.bg

Lisainfo Eestis: Terje Tuisk, terje.tuisk@akadeemia.ee

Lisainfo Bulgaarias: Dimitar Denev, tel +359 2979 5236, e-post denev@cu.bas.bg

*** *** ***

Taotlusvoor individuaalseteks teadusvisiitideks 2024. aastal. Tähtaeg 15. november 2023

Avatud on taotlusvoor Eesti teadlaste individuaalseteks teadusvisiitideks 2024. aastal. Osalema on oodatud kõik Eestis positiivselt evalveeritud teadusasutustes töötavad teadlased, kelle kvalifikatsioon vastab vastava riigi partnerakadeemia esitatavatele nõuetele.

Teadusviidi raames kaetakse teadlase ööbimiskulud ja makstakse päevaraha vastavalt vastuvõtva akadeemia tariifidele. Sõidukulusid ei kaeta.

Ingliskeelse taotluse koos vormis nõutud lisadega (sh ametlik kutse külastatavalt koostööpartnerilt) palume esitada 15. novembriks 2023 teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas: https://ta-konkursid.ee/.

Teaduste akadeemia välisvahetuse fondi nõukogu teeb otsuse taotluse rahuldamise kohta hiljemalt 15. detsembriks.

Teadusviidi raames kaetakse teadlase ööbimiskulud ja makstakse päevaraha vastavalt vastuvõtva akadeemia tariifidele. Sõidukulusid ei kaeta.

Täpsemat infot individuaalsete teadusvisiitide kohta vt siit.

Lisainfo ja kontakt: Terje Tuisk, terje.tuisk@akadeemia.ee