Teaduskoostööprojektid

Teaduskoostööprojekte toetatakse akadeemilise teadlasvahetuse programmi raames.

Teadlasvahetuse programmi tööd korraldab välisvahetuse fondi nõukogu.

Teaduskoostööprojekte toetatakse akadeemilise teadlasvahetuse raames, vastavalt Eesti teaduste akadeemia ja Bulgaaria teaduste akadeemia vahel sõlmitud kahepoolsele koostöölepingule.

2022–2023 toetatavad teaduskoostööprojektid

Eesti teaduste akadeemia ja Bulgaaria teaduste akadeemia toetavad aastatel 2022–2023 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu järgmisi teaduskoostööprojekte:

 • Meemesilaste (Apis mellifera L.) haiguste eksperimentaalne uurimine Eestis ja Bulgaarias.
  Dr Risto Raimets, Eesti maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Taimetervise õppetool
  Dr Delka Salkova, Bulgaaria teaduste akadeemia morfoloogia, patoloogia eksperimentaalse uurimise instituut ning eksperimentaalse parasitoloogia muuseumi osakond
 • Multifunktsionaalsete omadustega komposiitmaterjalide valmistamine: strukturaalsed uuringud ja rakendamine.
  Dr Valdek Mikli, Taltech, inseneriteaduskond, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut
  Dr Angelina Koleva Stoyanova, Georgi Nadjakovi nimeline tahkise füüsika instituut, Bulgraaria teaduste akadeemia  
 • Usundilised mõisted. Traditsioonilised uskumused ning looduse ja kultuuri opositsioon (uus tegelikkus, teoreetilised lähenemised ja tõlgendused).
  Dr Mare Kõiva, Eesti kirjandusmuuseum, folkloristika osakond
  Dr Ekaterina Anastasova, Bulgaaria teaduste akadeemia etnoloogia ja folkloori uurimise instituut ja etnograafia muuseum
 • Mineraloogilise koostise mõju keskkonnasõbralike efektiivsete komposiitide kristallokeemilistele ja termilistele omadustele.
  Dr Tiit Kaljuvee, Tallinna tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, anorgaaniliste materjalide teaduslabor
  Prof Vilma Petkova Stoyanova, Akad. Ivan Kostovi nimeline mineraloogia ja kristallograafia Instituut, Bulgaaria teaduste akadeemia
 • Mitme komponendiga metall-oksiidist õhukesed kiled uue põlvkonna päikeseenergeetikale.
  Dr Olga Volobujeva, Tallinna tehnikaülikool, inseneriteaduskond, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, päikeseenergeetika materjalide teaduslabor
  Dr Maxim Ganchev,  Bulgaaria teaduste akadeemia päikeseenergia ja uute energiaallikate kesklaboratoorium

2018–2020 toetatatud teaduskoostööprojektid

Eesti teaduste akadeemia ja Bulgaaria teaduste akadeemia toetavad aastatel 2018-2020 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu järgmisi koostööprojekte:

 • Wide band gap oxide semiconductors for photovoltaic applications.
  Atanas Katerski,Tallinn University of Technology, Institute of Materials and Environmental Technology
  Maxim Ganchev, Central Laboratory of Solar Energy and New Energy Sources, Bulgarian Academy of Sciences
 • Synthesis and structural investigation of multifunctional materials – ceramics and alloys for their application.
  Valdek Mikli, Tallinn University of Technology, Institute of Materials and Environmental Technology
  Angelina Koleva Stoyanova-Ivanova, Institute of Solid State Physics, Bulgarian Academy of Sciences
 • Impact of intensification on carbonate, phosphate-silicate and sulfide/sulphate systems on their crystal-chemical properties.
  Tiit Kaljuvee,  Tallinn University of Technology, Laboratory of Inorganic Materials.
  Vladislav Kostov, Institute of Mineralogy and Crystallography, Bulgarian Academy of Sciences.
 • Dynamic boundaries in dynamic world. Tradition, religion and modernity.
  Mare Kõiva, Estonian Literary Museum
  Ekaterina Anastasova,  Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences

2015–2017 toetatatud teaduskoostööprojektid

Eesti teaduste akadeemia ja Bulgaaria teaduste akadeemia toetavad aastatel 2015–2017 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu järgmisi koostööprojekte:

 • Biogenic volatile organic compounds and their function in plant adaptation to changing environment.
  Prof. Ülo Niinemets, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Estonian University of Life Sciences
  Prof. Violeta Velikova, Institute of Plant Physiology and Genetics, Bulgarian  Academy of Sciences
 • Synthesis and structural investigations of nanomaterials.
  Dr. Valdek Mikli, Tallinn University of Technology, Department of Materials Science
  Assoc. Prof. Angelina Koleva Stoyanova-Ivanova, Georgi Nadjakov Institute of Solid State Physics, Bulgarian  Academy of Sciences
 • Organo-mineral conditioners to improve the soil fertility.
  Dr. Tiit Kaljuvee, Tallinn University of Technology, Laboratory of Inorganic Materials
  Assoc. Prof. Vladislav Kostov, Institute of Mineralogy and Crystallography, Bulgarian  Academy of Sciences
 • Balkan and Baltic Holiness – Modern Religiosity and National Identity.
  Dr. Mare Kõiva, Estonian Literary Museum 
  Assoc. Prof. Ekaterina Anastasova, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy of Sciences 

Teaduskoostööprojekte toetatakse akadeemilise teadlasvahetuse raames, vastavalt Eesti teaduste akadeemia ja Poola teaduste akadeemia vahel sõlmitud kahepoolsele koostöölepingule.

Koostööprojektide pikendamine

29.12.2021
Eesti-Poola teaduskoostööprojekte pikendatakse perioodiks 2022–2023, et võimaldada koroonaviiruse tõttu edasi lükkunud teadusvisiitide toimumine.

Toetatatud teaduskoostööprojektid 2019–2021

Eesti teaduste akadeemia ja Poola teaduste akadeemia poolt ühiselt välja kuulutatud teaduskoostööprojektide konkursile laekus tähtaegselt üheksa taotlust. Akadeemilise teadlasvahetuse kaudu toetatakse järgmisi projekte:

 • Diversity of soil microbial and mesofauna communities.
  Prof Leho Tedersoo, University of Tartu, Institute of Ecology and Earth Sciences
  Dr Dominika Chmolowska, Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences
 • Promising Bi-doped phosphors for white LEDs.
  Prof Aleksandr Luštštik, University of Tartu, Laboratory of Physics of Ionic Crystals
  Prof Yaroslav Zhydachevskyy Institute of Physics, Polish Academy of Sciences
 • Paleoenvironmental changes recorded by Estonian and Polish postglacial sediments.
  Dr Leeli Amon-Veskimeister, Tallinn University of Technology, School of Science, Department of Geology: Division of Quaternary Geology
  Prof Mariusz Lamentowicz, Adam Mickiewicz University in Poznań
 • Algebraic approach to time-delay and nonlinear systems.
  Dr Arvo Kaldmäe, Tallinn University of Technology, School of Information Technologies: Department of Software Sciences
  Prof Zbigniew Bartosiewicz, Białystok University of Technology
 • Power converters with post-fault operation capability and fault detection methods.
  Dr Andrii Chub, Tallinn University of Technology, School of Engineering: Department of Electrical Power Engineering and Mechatronics
  Prof Mariusz Malinowski, Warsaw University of Technology

Toetatatud teaduskoostööprojektid 2016–2018

Akadeemilise teadlasvahetuse kaudu toetatakse järgmisi projekte:

 • Communication styles: Developing a cross-cultural theoretical and methodological framework.  
  Dr. hab. Dorota Brzozowska, University of Opole, Philological Department
  Dr. Liisi Laineste, Estonian Literary Museum, Department of Folkloristics
 • Studies of zooarchaeological evidence of Estonian and Polish archaeological  sites – continuation.
  Dr. Piotr Wojtal, Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences
  Dr. Lembi Lõugas, Tallinn University,  Institute of History
 • Effects of anthropogenic disturbances on organic matter of forest soils.
  Prof. Dr. hab. Lech Wojciech Szajdak, Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences
  Dr. Tõnu Tõnutare, Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences
 • Imprinted polymers, integrated with acoustic sensors, for cancer biomarker determination.
  Dr. Krzysztof Noworyta, Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences
  Dr. Vitali Syritski, Tallinn University of Technology, Department of Materials Science
 • Power electronic transformer – an energy router for active power distribution grids.
  Dr. Ryszard Strzelecki, Gdynia Maritime University, Department of Ship Automation
  Dr. Dmitri Vinnikov, Tallinn University of Technology, Department of Electrical Engineering
 • Algebraic tools and software for automatic control.
  Dr. Ülle Kotta, Institute of Cybernetics at Tallinn University of Technology
  Dr. Zbigniew Bartosiewicz, Białystok University of Technology, Faculty of Computer Science
 • Multi-orbital superconductivity with anisotropic pairings.
  Dr. Grzegorz Litak, Lublin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering
  Dr. Teet Örd, University of Tartu, Institute of Physics
 • MAJoRA: Multimodal anger and joy recognition by audiovisual information.
  Dr. Dorota Kamińska, Łódź University of Technology, Institute of Mechatronics and Information Systems
  Dr. Gholamreza Anbarjafari, University of Tartu, Institute of Technology
 • Ultrahigh pressure – spark plasma sintering of novel high temperature materials.
  Dr. Lucyna Jaworska, Institute of Advanced Manufacturing Technology, Krakow
  Dr. Irina Hussainova, Tallinn University of Technology, Department of Materials Engineering

Toetatatud teaduskoostööprojektid 2013–2015

Eesti teaduste akadeemia ja Poola teaduste akadeemia poolt ühiselt välja kuulutatud teaduskoostöö projektide konkursile laekus tähtaegselt kaheksa taotlust. Konkursil valiti toetamiseks välja kuus projekti:

 • Transition metal and rare-earth ions` spectroscopy in functional materials.
  Prof. Andrzej Suchocki, Polish Academy of Sciences, Institute of Physics
  Prof. Mikhail G. Brik, Institute of Physics, University of Tartu
 • Smart power electronics arrangements and control methods for active power distribution grids.
  Prof. Ryszard Strzelecki, Gdynia Maritime University, Department of Ship Automation
  Dr. Dmitri Vinnikov, Tallinn University of Technology, Department of Electrical Drives and Power Electronics
 • Researches of soil matter decomposition kinetics and pathways by selected marker- compounds.
  Prof. dr. hab. Lech Wojciech Szajdak, Doctor Honoris Causa, Polish Academy of Sciences, Institute for Agricultural and Forest Environment
  Prof. Raimo Kõlli, Department of Soil Science and Agrochemistry, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Estonian University of Life Sciences
 • Algebraic methods in nonlinear control.
  Prof. Zbigniew Bartosiewicz, Białystok University of Technology, Faculty of Computer Science
  Prof. Ülle Kotta, Institute of Cybernetics, Tallinn University of Technology
 • Molecular composition of organic carbon in soil water systems.
  Prof. dr. hab. Lech Wojciech Szajdak, Doctor Honoris Causa, Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences
  Prof. Viia Lepane, Tallinn University of Technology, Institute of Chemistry
 • Studies of zooarchaeological evidence of Estonian and Polish archaeological sites – continuation.
  Dr. Piotr Wojtal, Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences
  Dr. Lembi Lõugas, Department of Archaeobiology and Ancient Technology, Institute of History, Tallinn University

Akadeemilise teadlasvahetuse raames toetavad Eesti teaduste akadeemia ja Tšehhi teaduste akadeemia kahepoolseid teaduskoostööprojekte.

2021–2023 toetatavad koostööprojektid

Konkursile laekus üheksa taotlust, millest Eesti teaduste akadeemia ja Tšehhi teaduste akadeemia valisid toetamiseks järgmised akadeemilise teadlasvahetuse mobiilsusprojektid:

 • Numerical and experimental study of wave propagation in solids with inner structure.
  Prof Arkadi Berezovski, Tallinna Tehnikaülikooli küberneetika instituut
  Prof Radek Kolman, Tšehhi teaduste akadeemia termomehhaanika instituut
 • Literary Representations of Early Modern Crisis in Central and North Eastern Europe.
  Prof Kristi Viiding, Eesti teaduste akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
  Prof Lucie Storchová, Tšehhi teaduste akadeemia filosoofia instituut
 • Gas sensor materials with combines photoluminescent, electrical and mass-sensitive readout.
  Prof Raivo Jaaniso, Tartu Ülikool, füüsika instituut
  Prof Michal Novotny, Tšehhi teaduste akadeemia füüsika instituut

2018–2020 toetatud koostööprojektid

Konkursitulemuste põhjal osustati toetada järgmisi teaduskoostöö-projekte:

 • Development of Nanophosphors and Thin Films for Optical Gas Sensing.
  Dr. Raivo Jaaniso, Tartu Ülikool, füüsika instituut
  Dr. Michal Novotný, Tšehhi Teaduste Akadeemia füüsika instituut
 • Non-invasive Sampling and Analysis of Body Fluids of Sportsmen for Optimization of Training Load.
  Prof. Ruth Shimmo, Tallinna Ülikool, loodus- ja terviseteaduste instituut
  Dr. Petr Kubáň, Tšehhi Teaduste Akadeemia analüütilise keemia instituut
 • Youth Political Participation in Post-Communist Europe.
  Prof. Airi-Alina Allaste, Tallinna Ülikool, ühiskonnateaduste instituut
  Prof. Tomáš Kostelecký, Tšehhi Teaduste Akadeemia sotsioloogia instituut

2015–2017 toetatatud koostööprojektid

Eesti teaduste akadeemia ja Tšehhi teaduste akadeemia ühiselt välja kuulutatud teaduskoostöö projektide konkursile laekus tähtaegselt viis taotlust, millest akadeemiad valisid konkursitulemuste põhjal toetamiseks välja kolm projekti:

 • Advanced numerical modelling of dynamic processes in solids.
  Dr Arkadi Berezovski, Institute of Cybernetics at Tallinn University of Technology
  Dr Radek Kolman, Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic
 • Mito-DNA dynamics in neuronal development and bioenergetics in Wolfram Syndrome. 
  Dr Petr Ježek, Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic
  Dr Michal Cagalinec, University of Tartu, Faculty of Medicine,Department of Pharmacology          
 • Advanced scintillation materials based on multicomponent garnet and silicate compounds.
  Dr Svetlana Zazubovich, Institute of Physics, University of Tartu 
  Dr Martin Nikl, Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic

Teaduskoostööprojekte toetatakse akadeemilise teadlasvahetuse raames, vastavalt Eesti teaduste akadeemia ja Ungari teaduste akadeemia vahel sõlmitud kahepoolsele koostöölepingule.

Toetatavad teaduskoostööprojektid 2022–2024

16.02.2022
Taotlusvooru esitati tähtajaks seitse taotlust. Eesti teaduste akadeemia ja Ungari teaduste akadeemia otsustasid toetada aastatel 2022–2024 järgmisi Eesti-Ungari teaduskoostööprojekte:

 • Suured ja väikesed uurali keeled: puutepunktid ja vastastikused impulsid.
  Prof Gerson Klumpp, Tartu ülikool, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut; Dr Éva Katalin Dékány, Hungarian Research Centre for Linguistics
 • Meie psühholoogilised rahvakombed: semantilised, pragmaatilised ja metafüüsilised lähenemised.
  Prof Bruno Mölder, Tartu ülikool, Filosoofia ja semiootika instituut; Prof Demeter Tamás, MTA-BTK Lendület Morals and Science Research Group
 • Fotosüsteem II struktuurse dünaamika barospektroskoopiline uuring.
  Prof Arvi Freiberg, Tartu ülikool, Füüsika instituut; Prof Garab Győző, Szegedi Biológiai Kutatóközpont Növénybiológiai Intézet
 • Magnet-elektriliste materjalide, spinn-spiraalsete magnetite ja spinn-vedelike teraherts-spektroskoopia tugevates magnetväljades.
  Prof Toomas Rõõm, Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut (KBFI); Dr Karlo Penc, Wigner Research Centre for Physics, Institute for Solid State Physics and Optics
 • Globaalsus ja lokaalsus Eesti ja Ungari tänapäeva folklooris. Dr Piret Voolaid, Eesti Kirjandusmuuseum; Dr Katalin Vargha, Research Centre for the Humanities, Institute of Ethnology

Taotlusvooru väljakuulutamine aastaiks 2022–2024

01.06.2021
Eesti teaduste akadeemia koostöös Ungari teaduste akadeemiaga kuulutab välja mobiilsuskonkursi aastateks 2022–2024 eesmärgiga toetada Eesti ja Ungari teadlaste koostööd. Taotluste esitamise tähtaeg on Eestis 15. september 2021.

Ungari koostööpartnerilt eeldatakse institutsionaalset kuuluvust Ungari teaduste akadeemia või ülikoolis asuvasse akadeemia rahastatavasse uurimisrühma. Teadusvisiitide päevade arv projekti kohta aastas on kuni 21. Sõidukulusid ei kaeta.

Huvitatud Eesti teadlastel palume kontakteeruda Ungari kolleegi(de)ga, leppida kokku projekti eesmärgid ja sisu ning täita taotlusvorm.

Mõlemapoolselt allkirjastatud taotlusvormi palume saata Eesti teaduste akadeemia rahvusvaheliste suhete talituse e-postile foreign@akadeemia.ee

Lisainfo: koostöö juht Ülle Raud, e-post ylle.raud@akadeemia.ee, tel 645 1925, mob 504 2659.

Ungari koostööpartnerilt eeldatakse analoogilise taotluse esitamist Ungari teaduste akadeemiale sealsete tähtaegade ja vormide kohaselt. Täpsem info Ungaris: Nikoletta Faragó, tel+36 1411 6272, e-post farago.nikoletta@titkarsag.mta.hu

Toetatatud teaduskoostööprojektid 2019–2021

10.2018
Eesti teaduste akadeemia ja Ungari teaduste akadeemia poolt ühiselt välja kuulutatud teaduskoostööprojektide konkursile laekus tähtaegselt kaheksa taotlust. Akadeemiad valisid konkursitulemuste põhjal välja neli projekti, mida toetatakse aastatel 2019–2021 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu.

Valituks osutusid järgmised projektid:

 • Categorical equivalence in algebra.
  Prof. Valdis Laan, Institute of Mathematics, University of Tartu
  Dr. László Gyula Márki, Alfred Renyi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences
 • THz spectroscopy of materials  with coupled magnetic and electric orders in high magnetic fields.         
  Prof. Toomas Rõõm, National Institute of Chemical Physics and Biophysics
  Prof. Karlo Penc, Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
 • Hungary and Estonia – strongly connected to global value chains.
  Akad Urmas Varblane, University of Tartu, Estonian Academy of Sciences
  Prof. Miklós Szanyi, Institute of World Economics, Hungarian Academy of Sciences
 • Morphosyntactic and phonological aspects of Finnougric languages.
  Prof. Helle Metslang, Institute of the Estonian and General Linguistics, University of Tartu
  Prof. Beatrix Oszkó, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences

Toetatatud teaduskoostööprojektid 2016–2018

10.2015
Eesti teaduste akadeemia ja Ungari teaduste akadeemia poolt ühiselt välja kuulutatud teaduskoostöö projektide konkursile laekus tähtaegselt uus taotlust. Akadeemiad valisid konkursitulemuste põhjal välja neli projekti, mida toetatakse 2016-2018 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu. Valituks osutusid järgmised projektid:

 • Contact-induced change in Finno-Ugric languages.
  Dr. Eva Katalin Dekany, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences
  Prof. Helle Metslang, Institute of the Estonian and General Linguistics, University of Tartu
 • Interaction of electromagnetic radiation with magnetoelectric and magnetic materials.
  Dr. Karlo Penc, Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
  Dr. Toomas Rõõm, National Institute of Chemical Physics and Biophysics
 • Spectroscopy of doped borates crystals for quantum optics and dosimetry.
  Dr. Gabor Corradi, Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
  Dr. Vitali Nagirnyi, Institute of Physics, University of Tartu
 • Categorical equivalence in algebra.
  Dr. Laszlo Márki, Alfred Renyi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences
  Dr. Valdis Laan, Institute of Mathematics, University of Tartu

Toetatatud teaduskoostööprojektid 2013–2015

10.2012

Eesti teaduste akadeemia ja Ungari teaduste akadeemia poolt ühiselt välja kuulutatud teaduskoostöö projektide konkursile laekus tähtaegselt kaheksa taotlust. Konkursi korras valiti välja viis projekti, mida toetatakse aastail 2013–2015 akadeemilise teadlasvahetuse kaudu:

 • Sociocultural aspects of linguistic variation in the Estonian and Hungarian language area.
  Dr Csilla Bartha, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences
  Dr. Mari Uusküla, Institute of the Estonian Language
 • Infrared, ESR and NMR spectroscopy of functional insulators in high magnetic fields and low temperatures.
  Dr. Karlo Penc, Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics,  Hungarian Academy of Sciences
  Dr. Urmas Nagel, National Institute of Chemical Physics and Biophysics
 • Recombination luminescence of doped borates: origin and application in dosimetry.
  Dr. Gabor Corradi, Institute for Solid State Physics and Optics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
  Dr. Vitali Nagirnyi, Institute of Physics, University of Tartu
 • Thermal and mechanical phenomena in media with multiscale microstructure.
  Dr. Peter Van, Institute of Particle and Nuclear Physics, Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences
  Prof. Jüri Engelbrecht, Institute of Cybernetics, Tallinn University of Technology
 • Categorical equivalence in algebra
  Dr. Laszlo Márki, Alfred Renyi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences
  Prof. Kalle Kaarli, Institute of Mathematics, University of Tartu

Projekti koduleht: www.forwomeninscience.com
UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni veebileht: http://www.unesco.ee/

2022

L’Oréal Baltic programmi „Naised teaduses“ noorte talentide auhinnad pälvisid Tartu ülikooli teadlane Ester Oras ja Tallinna Tehnikaülikooli doktorant Karolina Kudelina. Vaata rohkem siit.
Programmi sai kandideerida 3. veebruarist 17. märtsini 2022 programmi veebilehel www.forwomeninscience.com.

2021

L’Oréal Baltic programmi „Naised teaduses“ noorte talentide auhinnad pälvisid Tartu ülikooli teadlane Kaija Põhako-Esko ja doktorant Mari-Ann Lind. Vaata rohkem siit.

2020

L’Oréal Baltic programmi „Naised teaduses“ 6000 euro suuruse stipendiumi pälvisid Tallinna tehnikaülikooli teadlane prof Maarja Grossberg ja Eesti maaülikooli nooremteadur Lisandra Marina Da Rocha Meneses. Vaata rohkem siit.

2019

L’Oréali stipendiumi võitsid Eestist Tartu ülikooli loomaökoloogia teadur dr Tuul Sepp ning botaanika ja ökoloogia doktorant Kaarin Parts.

2018

L’Oréali stipendiumi võitis Tartu ülikooli meditsiiniteaduskonna farmaatsia instituudi dotsent ja juhtivteadur dr Karin Kogermann.

2017

Eesti naisteadlastel avanes sel aastal esmakordselt võimalus kandideerida L'Oreal-Unesco Balti stipendiumile For Women in Science. Eestis antakse välja üks 6000-eurone stipendium alla 40-aastasele doktorikraadiga teadlasele uuringuteks loodusteaduste või füüsika vallas või nendega seotud teadusaladel.
Eestist esitati 23 taotlust, mida hindas Eesti teaduste akadeemia poolt moodustatud komisjon koosseisus: akadeemikud Ergo Nõmmiste ja Ain-Elmar Kaasik ning professorid Anne Kahru, Malle Krunks ja Tiina Nõges. Eesti, Läti ja Leedu stipendiaatide nimed tehti teatavaks 26. mail 2017 Riias Läti teaduste akadeemias toimunud pidulikul üritusel.

 Eestist pälvis stipendiumi keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi vanemteadur Els Heinsalu, kes uurib keele- ning ökosüsteeme. Esmapilgul tunduvad need süsteemid kõrvaltvaatajale küllaltki erinevad, kuid nende aluseks olevad matemaatilised mudelid on suhteliselt sarnased ning kohandades ühes valdkonnas välja töötatud vahendeid, meetodeid ja mudeleid on võimalik  lahendada teise valdkonna probleeme. Eduka teaduskarjääri kõrvalt on Els nelja lapse ema, aktiivne teaduse populariseerija ja üks  Eesti noorte teaduste akadeemia asutajaliikmetest.

Els Heinsalu abikaasa ja lastega. Foto erakogust

L’Oréal–UNESCO programm For Women in Science tegutseb alates 1998. aastast eesmärgiga toetada noorte silmapaistvate naisteadlaste karjääri ja saavutusi, vähendada soolist ebavõrdsust teadusmaailmas ning inspireerida järgmist põlvkonda. Programmi algatamisest saadik on toetust saanud üle 2500 naisteadlase enam kui 112 riigist. Aastal 2017 avanes stipendiumiprogramm ka Leedus. Lätis on programm tegutsenud 2005. aastast; seal antakse aastas välja kolm stipendiumi.

Eesti teaduste akadeemia lähetab parimatest parimaid noorteadlasi Lindau foorumitele. Rohkem infot Lindau foorumi kohta leiab nende kodulehelt.

Eesti teaduste akadeemia ootab kuni 21. oktoobrini 2022 kandidaate meditsiini ja füsioloogia erialale pühendatud Lindau foorumile, mis toimub 25.–30. juunil 2023.
Kandidaatide esitamine (vt kriteeriumid siin, soovituskirja juhend siin).

Lindau foorum 2021

71. Lindau foorum oli pühendatud keemiale ja toimus 26. juunist kuni 1. juulini 2022. Rohkem infot siin. Noorte majandusteadlaste kohtumine Nobeli preemia laureaatidega majandusteaduse alal toimus 23.–27. augustini 2022. Rohkem infot siin.

Lindau foorum 2020

2020. aasta foorum toimus online-teaduspäevade formaadis. Rohkem infot siin.

Lindau füüsikafoorum 2019

69. Lindau foorum toimus 30. juunist 5. juulini 2019. a ning oli pühendatud füüsikale. Peamised teemad olid kosmoloogia, laserfüüsika ja gravitatsioonilained. Eestit esindas Priidik Gallagher Tartu ülikooli füüsika instituudist. Kohtumisele oli kutsutud 42 Nobeli preemia laureaati, sh 2018. a füüsikaauhinna pälvinud Donna Strickland ja Gérard Mourou. Täpsemalt Lindau foorumi kodulehel www.lindau-nobel.org. Vt Priidik Gallagheri muljeid „Füüsikafoorum Lindaus“.

Lindau füsioloogia ja arstiteaduse foorum 2018

Juunis 2018 toimus 68. Lindau foorum (valdkond: füsioloogia ja arstiteadus). Eesti-sisese avaliku konkursi alusel valis akadeemia välja kolm andekat noort teadlast Eesti esindamiseks teises, siis juba rahvusvahelises voorus, mille lõpptulemusel õiguse foorumil osalemiseks said kõik Eestist väljavalitud:

 • Uku Haljasorg (järeldoktor, Weizmann Institute of Science, Iisrael)
 • Kristi Huik (järeldoktor, National Institute for Health, USA)
 • Liis Lemsalu (doktorant, Tartu Ülikool; nooremteadur, Tervise Arengu Instituut)
Eesti esindajad
Kuidas võita Nobeli preemiat (Foto erakogust)

Nende ühist kokkuvõtet vt siit.

Foorumil osales kaheastmelise konkursi tulemusena ca 600 andekat noorteadlast üle kogu maailma. Kuue päeva jooksul oli neil võimalik vahetult osa saada 39 nobelisti inspireerivatest loengutest, interaktiivsetest meistriklassidest, sundimatus õhkkonnas toimuvatest kohtumistest. Täpsem info foorumite kohta on leitav: www.lindau-nobel.org.

Lindau keemiafoorum 2017

Juunis 2017 toimus 67. Lindau foorum (valdkond: keemia ja lähedased erialad). Eesti-sisese avaliku konkursi alusel valis Akadeemia välja kolm andekat noort keemikut Eesti esindamiseks teises, siis juba rahvusvahelises voorus, mille lõpptulemused selgusid: õiguse osaleda foorumil sai Gert Preegel Tallinna tehnikaülikooli keemia- ja biotehnoloogiainstituudist. Tema kokkuvõtet vt siit.
Foorumil osales kaheastmelise konkursi tulemusena üle 400 andeka noorteadlase üle kogu maailma. Kuue päeva jooksul oli neil võimalik vahetult osa saada enam kui 30 nobelisti inspireerivatest loengutest, interaktiivsetest meistriklassidest, sundimatus õhkkonnas toimuvatest kohtumistest. Täpsem info foorumite kohta on leitav: www.lindau-nobel.org.

Lindau füüsikafoorum 2016

Juunis 2016 toimus 66. Lindau foorum (valdkond: füüsika ja lähedased erialad). Foorumil osalemise õiguse võitis kaheastmelise konkursi tulemusena umbes 400 andekat noorteadlast 80 riigist üle maailma. Kuue päeva jooksul oli neil võimalik vahetult osa saada enam kui 30 nobelisti inspireerivatest loengutest, interaktiivsetest meistriklassidest, sundimatus õhkkonnas toimuvatest kohtumistest.

Eesti aeaduste akadeemia poolt nimetatuna osales foorumil Tartu ülikooli materjaliteaduste doktorant Marta Tarkanovskaja.

Eestist on 2006. aastast alates akadeemia vahendusel Lindausse lähetatud 18 noort teadlast; osaluskulud katab foorumite korraldav kogu koostöös akadeemiaga. Vaata osaleja vahetuid muljeid siit.

Nobelistide loengud on järelvaadatavad veebis: www.mediatheque.lindau-nobel.org/

Lindau foorum 2015

Noorteadlaste ja Nobelistide interdistsiplinaarne foorum – füsioloogia ja arstiteadus, füüsika, keemia.
29.06.–03.07.2015, Lindau, Saksamaa

Käesoleva aasta kohtumine toimus interdistsiplinaarsena, osalejateks kraadiõppurid ja teadurid mitmelt erialalt: füsioloogia ja/või arstiteadus, füüsika, keemia. Eestis valib konkursipõhiselt kandidaate  Lindau kohtumistest osavõtuks Eesti Teaduste Akadeemia; seekordseks Eesti esindajaks osutus nanotoksikoloog Olesja Bondarenko (PhD; Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut).  Muljeid Lindaust vt siit.

Lindau foorum 2014

Noorte majandusteadlaste ja Rootsi riigipanga majandusteaduse auhinna laureaatide foorum.
19.–23.08.2014, Lindau, Saksamaa

Looduskaunis Lindau linnakeses kohtuvad augustis 2014 viiendat korda paarkümmend Rootsi riigipanga poolt Alfred Nobeli mälestuseks antava majandusauhinna laureaati ja 450 andekat noort majandusspetsialisti ja -teadlast kogu maailmast. Foorum loob avatud keskkonna põlvkondadevaheliseks multikultuurseks kogemustevahetuseks ja aruteluks, mille keskmeks on seekord kavandatud nii ülemaailmse majandus- ja finantskriisiga seotud küsimused, keskpanganduse süsteemi arengud kui ka rahvusvahelise vabakaubandusega seotud probleemid.

Majandusüliõpilased, -spetsialistid ja noorteadlased valitakse oma riigi parimate hulgast. Eestis nimetab kandidaate Lindau kohtumistest osavõtuks Eesti Teaduste Akadeemia, lõppvaliku teeb Lindau Nõukogu hindamiskomisjon. Valituks osutus Tartu ülikooli majandusteaduskonna doktorant Allan Teder.