L’Oréali stipendiumid

L’Oréal Balticu algatus „Naised teaduses“ on ainus toetusprogramm Baltikumis, mis koostöös UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni ja Eesti teaduste akadeemiaga toetab naisteadlaste ametialast arengut ja nende jaoks oluliste eesmärkide saavutamist.

Baltikumi programm on kasvanud välja ülemaailmsest programmist „Naised teaduses“, mis loodi UNESCO ja L’Oréali koostöös 1998. aastal, et suurendada naisteadlaste arvu ja edendada soolist võrdõiguslikkust teadusmaailmas.

Programmi koduleht: www.forwomeninscience.com
UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni veebileht: http://www.unesco.ee/
Stipendiumile kandideerimise info 2022. aastal leiab siit.

2022

L’Oréal Baltic programmi „Naised teaduses“ noorte talentide auhinnad pälvisid Tartu ülikooli teadlane Ester Oras ja Tallinna Tehnikaülikooli doktorant Karolina Kudelina. Vaata rohkem siit.
Rohkem infot 2022. a kandideerimise kohta programmi kodulehel siin.

2021

L’Oréal Baltic programmi „Naised teaduses“ noorte talentide auhinnad pälvisid Tartu ülikooli teadlane Kaija Põhako-Esko ja doktorant Mari-Ann Lind. Vaata rohkem siit.

2020

L’Oréal Baltic programmi „Naised teaduses“ 6000 euro suuruse stipendiumi pälvisid Tallinna tehnikaülikooli teadlane prof Maarja Grossberg ja Eesti maaülikooli nooremteadur Lisandra Marina Da Rocha Meneses. Vaata rohkem siit.

2019

L’Oréali stipendiumi võitsid Eestist Tartu ülikooli loomaökoloogia teadur dr Tuul Sepp ning botaanika ja ökoloogia doktorant Kaarin Parts.

2018

L’Oréali stipendiumi võitis Tartu ülikooli meditsiiniteaduskonna farmaatsia instituudi dotsent ja juhtivteadur dr Karin Kogermann.

2017

Eesti naisteadlastel avanes sel aastal esmakordselt võimalus kandideerida L'Oreal-Unesco Balti stipendiumile For Women in Science. Eestis antakse välja üks 6000-eurone stipendium alla 40-aastasele doktorikraadiga teadlasele uuringuteks loodusteaduste või füüsika vallas või nendega seotud teadusaladel.
Eestist esitati 23 taotlust, mida hindas Eesti teaduste akadeemia poolt moodustatud komisjon koosseisus: akadeemikud Ergo Nõmmiste ja Ain-Elmar Kaasik ning professorid Anne Kahru, Malle Krunks ja Tiina Nõges. Eesti, Läti ja Leedu stipendiaatide nimed tehti teatavaks 26. mail 2017 Riias Läti teaduste akadeemias toimunud pidulikul üritusel.

 Eestist pälvis stipendiumi keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi vanemteadur Els Heinsalu, kes uurib keele- ning ökosüsteeme. Esmapilgul tunduvad need süsteemid kõrvaltvaatajale küllaltki erinevad, kuid nende aluseks olevad matemaatilised mudelid on suhteliselt sarnased ning kohandades ühes valdkonnas välja töötatud vahendeid, meetodeid ja mudeleid on võimalik  lahendada teise valdkonna probleeme. Eduka teaduskarjääri kõrvalt on Els nelja lapse ema, aktiivne teaduse populariseerija ja üks  Eesti noorte teaduste akadeemia asutajaliikmetest.

Els Heinsalu abikaasa ja lastega. Foto erakogust

L’Oréal–UNESCO programm For Women in Science tegutseb alates 1998. aastast eesmärgiga toetada noorte silmapaistvate naisteadlaste karjääri ja saavutusi, vähendada soolist ebavõrdsust teadusmaailmas ning inspireerida järgmist põlvkonda. Programmi algatamisest saadik on toetust saanud üle 2500 naisteadlase enam kui 112 riigist. Aastal 2017 avanes stipendiumiprogramm ka Leedus. Lätis on programm tegutsenud 2005. aastast; seal antakse aastas välja kolm stipendiumi.