Linke

Valik linke rahastamisvõimaluste kohta välismaal tööamiseks ja/või koostööks välispartneriga.

Lingid Eestist:

  • Koostöövõimalused EL raamprogrammis Horisont 2020
  • Sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuuri stipendiumipakkumised: (Kristjan Jaagu stipendium, nutika spetsialiseerumise erialastipendiumid, doktoratide õpirändestipendiumid, välisriikide stipendiumipakkumised jpm)

Lingid mujalt maailmast: