Partnerorganisatsioonide nimekiri ja teadlasvahetuse tingimused

Eesti teaduste akadeemia koostööpartnerid teadlasvahetuse korraldamiseks seisuga jaanuar 2021. a.

Välispartner   Kvoodi suurus (päevades) ja kasutamise tingimused
Austria teaduste akadeemia vahetussõidud ainult Austria TA konverentsidele
Baškiiria teaduste akadeemia 30
Bulgaaria teaduste akadeemia ainult ühisprojektid
Iisraeli teaduste akadeemia28, fundamentaaluuringuteks
Flaami teaduste akadeemia 28, ainult Belgia Flandria teadusasutusse (nõutav PhD kraad)
Leedu teaduste akadeemia75
Läti teaduste akadeemia 75
Montenegro teaduste ja kunstide akadeemia 21
Poola teaduste akadeemia 120, ühisprojektideks (üksiksõidud võimalikud ainult ülejäägi arvelt)
Rootsi kuninglik kirjanduse, ajaloo ja muististe akadeemia 35
Sloveenia teaduste akadeemiakokkuleppelised üksiksõidud (nõutav vähemalt PhD kraad)
Tšehhi teaduste akadeemiaainult ühisprojektid
Ukraina teaduste akadeemia50, vahetussõidud ainult Ukraina TA asutustesse
Ungari teaduste akadeemiaühisprojektid
Valgevene teaduste akadeemia30, vahetussõidud ainult Valgevene TA asutustesse
Venemaa teaduste akadeemia 75, teadlasvahetus peatatud