Partnerorganisatsioonide nimekiri ja teadlasvahetuse tingimused

Eesti teaduste akadeemia koostööpartnerid teadlasvahetuse korraldamiseks seisuga september 2022. a.

Välispartner   Kvoodi suurus (päevades) ja kasutamise tingimused
Austria teaduste akadeemia vahetussõidud ainult Austria TA konverentsidele
Bulgaaria teaduste akadeemia ainult teaduskoostööprojektid
Iisraeli teaduste akadeemia28, fundamentaaluuringuteks
Flaami teaduste akadeemia 28, ainult Belgia Flandria teadusasutusse (nõutav PhD- kraad)
Leedu teaduste akadeemia75
Läti teaduste akadeemia 75
Montenegro teaduste ja kunstide akadeemia 21
Poola teaduste akadeemia120, teaduskoostööprojektideks (üksiksõidud võimalikud ainult ülejäägi arvelt)
Rootsi kuninglik kirjanduse, ajaloo ja muististe akadeemia 35
Sloveenia teaduste akadeemiakokkuleppelised üksiksõidud (nõutav vähemalt PhD- kraad)
Tšehhi teaduste akadeemiaainult teaduskoostööprojektid
Ukraina teaduste akadeemia50, vahetussõidud ainult Ukraina TA asutustesse
Ungari teaduste akadeemiateaduskoostööprojektid