Info välisteadlaste vastuvõtmiseks

Kui Eesti teadlane soovib akadeemia koostöölepingute raames kutsuda Eestisse koostööpartnereid teistest riikidest, on vaja:

  • veenduda, et vastav ja kehtiv leping on akadeemiate vahel olemas (lepingute nimekiri ja tingimused vt allpool);
  • saata partnerile kutse, milles soovitada tal pöörduda meie partnerakadeemia poole selle akadeemia poolt seatud tähtaegadeks.

Kui meie partnerakadeemia otsustab taotluse rahuldada, edastatakse see Eesti teaduste akadeemiale. Eesti TA välisvahetuse fond:

  • tasub külalisteadlase majutuse eest;
  • maksab päevaraha (praegu 15 eurot päevas, kui lähetus pikem kui 14 päeva ning 20 eurot päevas lühemate lähetuste puhul).

Kutse saatnud Eesti teadlane kohustub hoolt kandma koostööpartneri teadusprogrammi sisulise poole eest ning abistama vajadusel praktilistes küsimustes.

Küsimustele vastab Ülle Raud, ylle.raud@akadeemia.ee, tel 645 1925