Info Eesti teadlaste lähetusteks

2023. aastal toimuvate teadusvisiitide taotluste esitamise tähtaeg on 15.11.2022.

Visiite toetatakse akadeemiatevaheliste koostöölepingute raames (vt võimalike sihtriikide ja partnerakadeemiate nõuete nimekiri).

Taotlejad: osaleda võivad kõik Eestis postiivselt evalveeritud teadusasutustes töötavad teadlased, kui nende kvalifikatsioon vastab meie partnerakadeemia poolt esitatud nõuetele.

Eelistatud on otseselt teadustööga seotud visiidid, näiteks teadustöö läbiviimine partneri laboratooriumis, töö arhiivides jms.
NB! Ei toetata: viisa- ega sõidukulusid; konverentsidel osalemise kulusid; koolitust (näit loengute kuulamine); õppekavade väljatöötamisega seotud nõupidamisi; tööd kirjandusega raamatukogudes lähetuse ainueesmärgina.

Taotlemise etapid:

  1. Kontakt asutusega, mida soovitakse külastada, et neilt saada kirjalik kutse nõusolekuga teadlane vastu võtta;
  2. Eestikeelse esmase taotluse esitamine Eesti teaduste akadeemiale konkursside keskkonnas koos nõutud lisadega. Tähtaeg 15. november 2022
  3. Eesti TA välisvahetuse fondi nõukogu teeb otsuse taotluse rahuldamise kohta hiljemalt 15. detsembriks.
  4. Positiivse otsuse korral tuleb Eesti teaduste akadeemiale esitada võõrkeelne taotlus koos nõutud lisadega (vorm selleks (taas)avatakse konkursside keskkonnas). Pärast võõrkeelse taotluse täitmist edastatakse see partnerakadeemiale ning kui neilt laekub tagasiside, siis informeeritakse sellest taotlejat.
    NB! Võõrkeelne taotlus saadetakse rahastusotsuse tegemiseks sihtriigi partnerakadeemiale, kuna partnerakadeemia katab Eesti teadlase majutuskulud ja maksab päevaraha. Nii otsuse tegemise aeg ja kord kui ka maksmise tingimused ja kord võivad riigiti erineda. Seetõttu ei ole mõtet ka taotluse teise osa esitamisel visiiti kuupäeva täpsusega planeerida. Lõplikud detailid saab kokku leppida siis, kui ka sihtriigi akadeemia on taotluse kohta otsuse teinud.

Lisainfo ja kontakt: Ülle Raud, ylle.raud@akadeemia.ee, tel 645 1925, mob 504 2659.