Info Eesti teadlaste lähetusteks

Eesti teaduste akadeemia võtab kuni 15.11.2021 vastu taotlusi teadusvisiitideks 2022. aastal.


Eesti teadlased, kes soovivad teadustöö, konverentsidest jm osavõtu, kontaktide arendamise eesmärgil jne külastada oma välispartnereid, saavad seda teha akadeemiatevaheliste koostöölepingute raames, nimekiri vt allpool. Eelistatavad on otseselt teadustöö eesmärgil toimuvad lähetused.

Osaleda võivad kõik teadlased sõltumata institutsionaalsest kuuluvusest, kui nende kvalifikatsioon vastab meie partnerakadeemia poolt esitatud nõuetele (vt partnerorganisatsioonide nimekiri ja tingimused allpool) ja nad töötavad riiklikus või avalik-õiguslikus ülikoolis või teadusasutuses.

Taotlemaks lähetust oma välispartneri juurde, on Eesti teadlasel vaja:

  • kontakteeruda asutusega, mida soovitakse külastada ja paluda neilt kirjalikku kutset ja nõusolekut külalist vastu võtta (st temaga teaduslikus mõttes tegelda);
  • esitada Eesti teaduste akadeemiale vastaval vormil eestikeelne taotlus, millele on lisatud kutse koostööpartnerilt. Taotluse vorm on leitav lehe allosas.
  • kui Eesti TA otsustab taotluse rahuldada, tuleb akadeemiale elektrooniliselt esitada (meie partnerakadeemiale edastamiseks) võõrkeelne taotluse vorm (leitav lehe allosas) koos lisadega.

Akadeemiatevahelise lepingu ja nõusoleku korral meie partnerakadeemia

  • tasub Eesti teadlase majutuskulud;
  • maksab päevaraha.

Maksmise tingimused ja kord võivad riigiti erineda.

NB! Ei toetata: viisa- ega sõidukulusid; üldreeglina konverentside osavõtumakse; otseselt koolitust (näit loengute kuulamine); õppekavade väljatöötamisega seotud nõupidamisi; tööd kirjandusega raamatukogudes lähetuse ainueesmärgina; konverentsisõite (üldjuhul).

Allkirjastatud eestikeelne lähetustaotlus koos lisadega saata aadressil ylle.raud@akadeemia.ee

Lisainfo ja kontakt Ülle Raud, ylle.raud@akadeemia.ee, tel 645 1925, mob 504 2659.