Mihhail Bronštein Awards

Akadeemik Mihhail Bronšteini nimeliste majandusteaduste preemiatega tunnustatakse Eesti majandusteadlaste teoreetilisi arendusi ja nende edukaid rakendusi.

2023. aastal antakse välja kuni kaks preemiat. Üks preemia suurusega kuni 10 000 (kümme tuhat) eurot määratakse oluliste ja üldjuhul juba rakendust leidnud majandusteaduslike saavutuste eest. Üks preemia suurusega kuni 5000 (viis tuhat) eurot antakse välja tähelepanuväärivate uuenduslike majandusteaduslike arenduste eest.

Preemiale võivad kandideerida kõik Eesti teadusasutustes töötavad teadlased ja eksperdid ning Eesti kodakondsusega või Eesti pikaajalise elaniku elamisloaga või alalise elamisõigusega, kuid väljaspool Eestit töötavad teadlased ja eksperdid. Kandideerida saab nii üksikteadlane või ekspert kui ka neist koosnev teadustöörühm.

Preemiale esitatud teadustööd või nende tsüklid peavad olema publitseeritud rahvusvahelistes eelretsenseeritavates ajakirjades või antud välja tunnustatud teaduskirjastustes või Eesti ülikoolide ja teadus- ja arendusasutuste poolt monograafiana või kogumiku peatükina aastail 2020–2022.

Akadeemik Mihhail Bronšteini nimeliste majandusteaduste preemiate statuut on leitav siit.
Preemiate algataja ja finantseerija on akadeemik Mihhail Bronšteini perekond.

Preemiakandidaadi või kandidaatide ülesseadmiseks tuleb sisestada hiljemalt 15. detsembriks 2022 elektrooniliselt aadressil https://ta-konkursid.ee järgmine informatsioon:

  • motiveeritud esildis (kuni 3 lk) koos selgitusega, mille poolest on kandidaadi või kandidaatide saavutused olulised Eesti ja kogu maailma seisukohalt ning millisele preemiale kandidaat või kandidaadid esitatakse;
  • preemiale esitatud teadustöö või tööde tsükkel;
  • kandidaadi või kandidaatide curriculum vitae (kuni 3 lk);
  • esitaja ja tema esindaja kontaktandmed;
  • soovi korral muud preemia kontekstis olulised dokumendid või materjalid.

Preemiad antakse välja akadeemik Mihhail Bronšteini sünnipäeva meenutamise raames 2023. aasta jaanuari teises pooles.

Lisainfo: Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee