Teaduste akadeemia ruumide kasutamine

Teaduste akadeemia saali ja kõrvalruumide kasutamise tingimused ja kord

Pärast alloleva korraga tutvumist täitke ruumide kasutamise taotluse vorm.

Saal

Ruumide kasutajad peavad arvestama, et saalis puudub sundventilatsioon.
Saalis on kasutamiseks:

 • 100 tooli,
 • klaver,
 • kõnepult,
 • kaks põrandal asuvat standardmõõtmetega lipualust.

Konverentsitehnikat saalis ei ole, vajadusel peab ruumide kasutaja selle tellima mõnelt konverentsitehnikat rentivalt ettevõttelt.

Originaalparketi tõttu on saalis tantsimine keelatud!

Saali ja kõrvalruumide kasutamine

Saali ja kõrvalruumide kasutamisel peab arvestama järgmist:

 • ruumide kasutaja on kohustatud tagama vara säilimise, korrashoiu ja otstarbekohase kasutamise. Vara kahjustamise korral peab ruumide kasutaja hüvitama kahju likvideerimiseks vajalikud kulutused;
 • korralduslike küsimuste lahendamine on ruumide kasutaja kohustus (külaliste vastuvõtt, suunamine garderoobi jne);
 • garderoobi hoiule pandud riiete ja asjade eest vastutab ruumide kasutaja;
 • tööpäevadel on saalis lubatud kasutada muusikat alates kella 16.30;
 • ruumides ei suitsetata;
 • mööbli ümberpaigutamine saalis ja kõrvalruumides tuleb eelnevalt kooskõlastada Eesti Teaduste Akadeemia töötajatega ja ürituse lõppedes paigutada mööbel tagasi endisele kohale;
 • NB! Suur ovaalne laud saali kõrvalruumis ei ole teisaldatav!
 • Lisavalgustite ja küünalde kasutamise peab eelnevalt kooskõlastama Eesti Teaduste Akadeemia töötajaga.

Ettevalmistamise ja koristamise aeg

Ettevalmistamise ja koristamise aeg kuulub samuti tasumisele ning kooskõlastatakse iga kord eraldi.

Broneeringu tühistamine

Broneeringu tühistamisest tuleb teatada vähemalt 2 nädalat ette, hilisema tühistamise puhul on Eesti Teaduste Akadeemial õigus esitada arve 20%-le kokkulepitud summast.